Visit vastmanland malaren vasteras vy mot staden

Start

Välkommen till Västmanland

Upptäck Västmanland!

Välkom­men till Väst­man­land! Från de dju­pa Bergslagsskog­a­r­na i norr till Mälarens och Hjäl­marens glit­trande böljor i söder bjud­er Väst­man­land på storslagna natu­rup­plevelser, fart­fyll­da utmaningar, his­toriska sevärd­heter och skön avkoppling.

Restriktioner i naturen på grund av afrikansk svinpest

I det område som Jord­bruksver­ket har förk­larat som smit­tad zon finns regler som ska följas.

Jord­bruksver­ket har infört restrik­tion­er i ett område som omfat­tar delar av kom­muner­na Fager­s­ta, Nor­berg, Skinnskat­te­berg och Sura­ham­mar.
Se kar­ta över området.

Läs mer och håll dig upp­dat­er­ad på
Jord­bruksver­kets sida eller
Länsstyrelsen i Väst­man­lands sida.

Äventyr i Västmanland

Kon­traster­na är sto­ra i Väst­man­land. Våra även­tyr sträck­er sig från action­lad­dat badren­a­lin till stil­la som­marnät­ter i skogskläd­da kolarmilor. Här bjud­er vi på tips och inspi­ra­tion på några besöksmål: 

Smakfulla upplevelser i Västmanland

Fine din­ing i Västerås, närod­lat på en her­rgård i Fär­na eller lufti­ga bakelser på ett kon­di­tori i Nor­berg? Här finns gott om god­bitar, oavsett vad du är sug­en på. Läs mer om några av de smak­ful­la matup­plevelser som Väst­man­land bjud­er på.

Vad vill du göra?

I Väst­man­land finns det något att göra och med ett brett utbud av aktiviteter för både sto­ra och små finns alltid något nytt att uppl­e­va. Här har vi sam­lat de mest pop­ulära upplevelser­na så att ni enkelt kan upp­täc­ka nya möj­ligheter för en aktiv semes­ter i Västmanland

Välkommen till hjärtat av Bergslagen

Här är det dju­pa skog­ar och trol­sk natur, vil­da djur och mör­ka vat­ten som sät­ter stämnin­gen. Här slin­grar sig vägar­na fram mel­lan går­dar och kojor. Sti­gar­na vin­d­lar över berg och runt sjöar. Bergsla­gen är en allde­les unik del av Sverige. Upp­täck den du med.

Bläddra i sommarens besöksmagasin

Här har vi sam­lat en del av allt Väst­man­land har att erbjuda. 

Dela med dig av din bild av Västmanland

Tag­ga med #vis­itväst­man­land eller #vis­it­vast­man­land så syns din bild här.