Visitvastmanland tasteofvastmanland toppbild Visitvastmanland tasteofvastmanland toppbild

Smak av Västmanland

Smak av Västmanland

Taste of Västmanland

Din guide till hant­verks­­bryggerier och mat- och dryckes­­produ­­center som sät­ter de lokala råvaror­na, pro­duk­ter­na och smak­­upp­­levelserna i främ­s­ta rum­met. Här står hant­verket i fokus och berättel­serna bakom berikar din upplevelse. Välkom­men att sma­ka på Västmanland.

Alla kategorier