Visit vastmanland surahammars kommun stromsholms kanal

Surahammar

Surahammar

Beva­rade bruksmiljöer, intres­san­ta kon­stut­ställ­ningar och den böl­jande Bruk­sle­den. I Sura­ham­mar finns en hel del att göra. Mis­sa till exem­pel inte Gyl­lene Hjulet MC-muse­um eller bo på någon mysig herrgård.

Utvalda besöksmål inom ”Surahammar”

Alla kategorier