bild på kvinna som sitter med ryggen mot kameran vid Svinryggen och filosoferar bild på kvinna som sitter med ryggen mot kameran vid Svinryggen och filosoferar

Svinryggen

En magisk plats i Bergslagen Svinryggen

Svinryggen

Besök Norberg och passa på att göra en äventyrlig vandring efter den 500 m långa stigen vid Svinryggens gruvor omgiven av trollskog.

Svinryggen, stigen kantas av 18 vattenfyllda gruvhål från tidig medeltid, miljön är väldigt spektakulär och det är svårt att inte ta flera nyfikna pauser och fota de spännande omgivningarna. Miljön är också populär för filmteam. Stigen följer järnmalmens stråk i berget. Eftersom malmen låg väldigt nära ytan behövde man inte ta sig djupare än 6 meter ner. Detta gjorde man med s.k. tillmakning. Man eldade på berget tills berget sprack och då kom man åt malmen.

Det var lättare att ta upp nya brott intill de gamla. Man körde upp malmen med häst och släde, vilket krävde en svag lutning längs sidorna. När gruvhålen blev för djupa eller vattenfyllda började man på nästa hål. Stigen är väldigt smal på sina ställen och det sluttar brant ner längst sidorna. Det finns dock en vajer uppspänt längs sidan som man kan hålla i.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål