Visit vastmanland malaren vasteras vy mot staden Visit vastmanland malaren vasteras vy mot staden

Upplev underbara Mälaren på land och till sjöss

Upplev underbara Mälaren på land och till sjöss

Vat­ten är fan­tastiskt! Och Sveriges tred­je störs­ta sjö är inget ‑undan­tag. Med utgångspunkt från Västerås ger vi oss ut på en Mälarnära upp­täck­ts­färd, och den går både på land och till sjöss.


Västerås lig­ger vack­ert vid vat­tnet, och på senare år har de sjönära delar­na av staden bliv­it allt mer till­gäng­li­ga. Häng med på en av Västerås trivsam­maste lång­prom­e­nad­er, som vi star­tar vid Lögas­trand. Hit kom­mer sol­dyrkare som­maren lång för att nju­ta av sand­stran­den och badmöjligheterna.

En bit bort lig­ger Gästham­nen, där du kan åka rib­båt eller fly­board. Här lig­ger den häfti­ga kabel­parken, där det näs­tan är lika kul att kol­la på åkar­na som att tes­ta själv. Strax kom­mer du till den livli­ga Fär­jka­jen, där du äter både gott och flott, allt från mjuk­glass till skald­jur­splatå. Härifrån går pas­sager­ar­fär­jor­na till som­marens utflykter. 


Visit vastmanland vasteras cable park sommarbild

Västerås Cable Park - Hamnen

Prom­e­naden går vidare och kom­mer så småningom fram till häfti­ga Steam Hotel. Kol­la in det coola hotel­let eller ta en glass­paus på bryg­gan utan­för, innan du van­drar vidare bland nybyg­g­da hus och gup­pande segel­bå­tar på Öster Mälarstrand, en av Västerås nyaste – och mysi­gaste – stads­de­lar. Här finns trevli­ga Lasse Färn­löfs plats med restau­ranger och små butik­er. Mis­sa inte Poe­si­parken, lek­parken som upp­skat­tas lika myck­et av bar­nen som av de vuxna.

Visit vastmanland malaren vasteras peosiparken

Poesiparken

Trevli­gaste sät­tet att kom­ma in till stan sedan? Ta Elbafär­jan från Öster Mälarstrand till­ba­ka till Färjkajen.

Visit vastmanland malaren elba farja

Elba färjan

Triss i öar

Björnön. Bara ett stenkast från stan lig­ger naturskö­na Björnön, som är något av Västeråsar­nas egen oas. Fin natur, pop­ulär bad­strand och lagom utmanande motion­sspår lockar, lik­som chansen att se djur som dovhjort och råd­jur. På Björnögår­den håller Aktivt Ute­liv till, och här kan du fika, hyra kan­ot eller kanske tes­ta den roli­ga höghöjdsbanan.

Visit vastmanland aktivtuteliv bjornogarden

Hyra kanot Aktivt Uteliv - Björnögården

Östra Hol­men. Fem­ton minut­ers båtre­sa med Elbafär­jan tar dig till den naturskö­na badön Östra Hol­men. Slä­ta klip­phäl­lar, en barn­vän­lig sand­strand och hopp­torn lockar badsugna hit på soli­ga som­marda­gar. Här finns ett som­maröp­pet café och runt ön löper strövsti­gar för dem som vill göra upp­täck­ts­färder i grönskan. 

Visit vastmanland malaren vasteras ostra holmen

Östra Holmen

Ridön. Den här ön är en rik­tig Mälarpär­la! Och nam­net till trots så finns det inga häs­tar här, men väl grusvä­gar per­fek­ta för prom­e­nad eller cykel. Här är helt bil­fritt, lugnet är påtagligt och det sägs att tiden har stått stil­la på ön sedan 1600-talet. Chans att över­nat­ta finns i uthyrn­ingsstu­gor på ön.

Visit vastmanland malaren vasteras ridon

Vackra Ridön

Relaterade besöksmål