Visit vastmanland malaren vasteras vy mot staden

Upplev underbara Mälaren på land och till sjöss

Upplev underbara Mälaren på land och till sjöss

Vat­ten är fan­tastiskt! Och Sveriges tred­je störs­ta sjö är inget ‑undan­tag. Med utgångspunkt från Västerås ger vi oss ut på en Mälarnära upp­täck­ts­färd, och den går både på land och till sjöss.


Västerås lig­ger vack­ert vid vat­tnet, och på senare år har de sjönära delar­na av staden bliv­it allt mer till­gäng­li­ga. Häng med på en av Västerås trivsam­maste lång­prom­e­nad­er, som vi star­tar vid Lögas­trand. Hit kom­mer sol­dyrkare som­maren lång för att nju­ta av sand­stran­den och badmöjligheterna.

En bit bort lig­ger Gästham­nen, där du kan åka rib­båt eller fly­board. Här lig­ger den häfti­ga kabel­parken, där det näs­tan är lika kul att kol­la på åkar­na som att tes­ta själv. Strax kom­mer du till den livli­ga Fär­jka­jen, där du äter både gott och flott, allt från mjuk­glass till skald­jur­splatå. Härifrån går pas­sager­ar­fär­jor­na till som­marens utflykter. 


Visit vastmanland vasteras cable park sommarbild

Västerås Cable Park - Hamnen

Prom­e­naden går vidare och kom­mer så småningom fram till häfti­ga Steam Hotel. Kol­la in det coola hotel­let eller ta en glass­paus på bryg­gan utan­för, innan du van­drar vidare bland nybyg­g­da hus och gup­pande segel­bå­tar på Öster Mälarstrand, en av Västerås nyaste – och mysi­gaste – stads­de­lar. Här finns trevli­ga Lasse Färn­löfs plats med restau­ranger och små butik­er. Mis­sa inte Poe­si­parken, lek­parken som upp­skat­tas lika myck­et av bar­nen som av de vuxna.

Visit vastmanland malaren vasteras peosiparken

Poesiparken

Trevli­gaste sät­tet att kom­ma in till stan sedan? Ta Elbafär­jan från Öster Mälarstrand till­ba­ka till Färjkajen.

Visit vastmanland malaren elba farja

Elba färjan

Triss i öar

Björnön. Bara ett stenkast från stan lig­ger naturskö­na Björnön, som är något av Västeråsar­nas egen oas. Fin natur, pop­ulär bad­strand och lagom utmanande motion­sspår lockar, lik­som chansen att se djur som dovhjort och råd­jur. På Björnögår­den håller Aktivt Ute­liv till, och här kan du fika, hyra kan­ot eller kanske tes­ta den roli­ga höghöjdsbanan.

Visit vastmanland aktivtuteliv bjornogarden

Hyra kanot Aktivt Uteliv - Björnögården

Östra Hol­men. Fem­ton minut­ers båtre­sa med Elbafär­jan tar dig till den naturskö­na badön Östra Hol­men. Slä­ta klip­phäl­lar, en barn­vän­lig sand­strand och hopp­torn lockar badsugna hit på soli­ga som­marda­gar. Här finns ett som­maröp­pet café och runt ön löper strövsti­gar för dem som vill göra upp­täck­ts­färder i grönskan. 

Visit vastmanland malaren vasteras ostra holmen

Östra Holmen

Ridön. Den här ön är en rik­tig Mälarpär­la! Och nam­net till trots så finns det inga häs­tar här, men väl grusvä­gar per­fek­ta för prom­e­nad eller cykel. Här är helt bil­fritt, lugnet är påtagligt och det sägs att tiden har stått stil­la på ön sedan 1600-talet. Chans att över­nat­ta finns i uthyrn­ingsstu­gor på ön.

Visit vastmanland malaren vasteras ridon

Vackra Ridön

Relaterade besöksmål