Visitvastmanland sm veckan city festval toppbild Visitvastmanland sm veckan city festval toppbild

SM-vecka & Cityfestival

Folkfest i jätteformat i Västerås SM-vecka & Cityfestival

I år blir som­maren något allde­les extra i Västerås. När SM-Veck­an och cityfest­valen arrangeras sam­tidigt vän­tar en folk­fest med spän­nande idrottstävlin­gar, pop­ulära artis­ter och myll­rande folk­liv. Den 26 juni är det dags! Då går start­skot­tet för SM-veck­an, ett av Sveriges störs­ta idrott­sev­en­e­mang. 28 oli­ka idrot­ter ska göra upp om SM-tit­lar på sju oli­ka arenor i Västerås. Mälaren är en av dem, och vid Fär­jeka­jen och Lögarän­gen kom­mer man att kun­na se spän­nande idrot­ter och själv pro­va på roli­ga och inspirerande aktiviteter. Det mes­ta är gratis, lätt att ta sig till och alla är välkomna!

Visitvastmanland visitvasteras elba
Visitvastmanland visitvasteras avig kazanjian svartan

Elba färgan och bild längs Svart Ån

– På SM-veck­an kom­mer vi att få visa upp Västerås vid ­ Mälaren och våra besökare får upp­täc­ka idrot­ter som de aldrig sett förut.

Vi kom­mer ock­så att ha ett pro­va-på-område där vi hop­pas inspir­era fler att bör­ja röra på sig, säger Alf Wes­t­er­dahl, even­e­mangschef på Vis­it Västerås och pro­jek­tledare för SM-veckan.

Upplev mån­ga spän­nande idrotter

Det är en enorm idrottslig bland­ning som erb­juds under veck­an. Beachvol­ley och lacrosse är helt nya idrot­ter på pro­gram­met, och är pré­cis som dis­tan­sritt med på SM-veck­an för all­ra förs­ta gån­gen. Att se 60 häs­tar rida tvärs genom stan lär bli en häftig upplevelse!
Spän­nande kan det ock­så bli att tit­ta på när det görs upp om medal­jer i idrot­ter som skate­board­slalom, park­our, rallysprint och bågskytte. Det lär dessu­tom bli mån­ga härli­ga åskå­darup­plevelser vid Mälaren. I vat­tnets ska det koras sven­s­ka mästare i bland annat wake­board, kan­ot­po­lo och aquabike.

– Mång­falden är verk­li­gen stor! Mån­ga av tävlin­gar­na är kon­cen­tr­erade till området runt Fär­jeka­jen och Lögarän­gen och jag hop­pas att mån­ga pas­sar på att kom­ma hit för att uppl­e­va både idrottstävlin­gar och allt runt omkring, säger Alf Westerdahl.

Visitvastmanland smveckan1
Visitvastmanland smveckan2
Visitvastmanland smveckan3
Visitvastmanland smveckan4

Bra artis­ter på cityfestivalen

Det är inte bara SM-veck­an som kom­mer att sät­ta guld­kant på Västerås i slutet av juni. Par­al­lellt med idrottstävlin­gar­na arrangeras näm­li­gen Västerås Cityfes­ti­val med start den 27 juni. Det blir tre
dagars pulserande stads­fes­ti­val mitt i city med scener och fes­ti­val­om­rå­den, mark­nadsstånd och tivoli. I van­lig ord­ning ska här finnas något för alla åldrar och smak­er. Fes­ti­valens störs­ta akter spelar pré­cis som tidi­gare på Fiskar­tor­gets sto­ra Mimer­scen. I år kom­mer det garan­ter­at att bli bra tryck till artis­ter som Veron­i­ca Mag­gio, estraden, Peg Parnevik, Miss Li och Hooja.

Visitvastmanland miss li hoja

Miss Li 29/ 6 - Hooja 27/9

– Den här veck­an får man uppl­e­va spän­nande idrot­ter på dagen och stads­fes­ti­val med bra artis­ter på kvällen.Det kom­mer att bli rik­tigt häftigt. Till­sam­mans blir SM-veck­an och Cityfes­ti­valen det störs­ta even­e­manget i Västerås his­to­ria: vi hop­pas på när­mare 400 000 besökare, säger Alf Westerdahl.

Visitvastmanland vasterascityfestval

Peg Parnevik 27/ 9 Medina 27/9

SM-vecka & Cityfestival