Visit vastmanland sala silvergruva toppbild Visit vastmanland sala silvergruva toppbild

Sala

Sala

Sala lig­ger pré­cis i skärnin­gen mel­lan Mälardalens jord­bruks­mark­er och det skogsri­ka Bergsla­gen. Här finns lugnet, vid­der­na och ljuset men ock­så en charmig stad­skär­na med butik­er, even­e­mang och aktiviteter för hela famil­jen. Mis­sa inte Sala Silvergruva

Utvalda besöksmål inom ”Sala”

Laddar fler…

Alla kategorier