Visitvastmanland tio utflyktsmal fika toppbild Visitvastmanland tio utflyktsmal fika toppbild

Tio utflykter som ger mersmak

Bra bullar & mysiga miljöer Tio utflykter som ger mersmak

Att fika är både gott och trevligt, och det är en suverän anled­ning till utfly­kt. I Väst­man­land finns mån­ga fina fik i idyl­liska som­marmiljöer, dit man gär­na åker för kaffe och kaka och kanske något extra. Du kan till exem­pel shop­pa inred­ning, hem­slun­gad honung eller handgjor­da pra­lin­er. Eller att nju­ta av his­toriska kul­tur­miljöer och vack­ra omgivningar. Häng med på fikaturné för allt det och mer därtill!

1. Pop­pis åka till Gen­bergs som­mar­cafè i Virsbo

Med utsikt över Strömsholms kanal lig­ger suc­cé­fiket Gen­bergs som­mar­café, ett rik­tigt drag­plåster bland väst­man­länd­s­ka som­marut­fly­k­ter. Det famil­jedriv­na caféet star­tade som ett hob­bypro­jekt och har utveck­lats till ett full­skaligt hantverks­bageri. På kväl­lar­na svänger man ibland om till vin­café. Mis­sa inte Melodikrysslördagarna!

Visitvastmanland genbergs artikel kanal
Genbergs ute foto Genbergs

succéfiket Genbergs sommarcafé

2. Ljungs Goa i Kungsör – lantlig idyll med extra allt

Ljungs Goa är ett pop­ulärt gård­scafé på lan­det mel­lan Kungsör och Köping. Här fikar du gott hem­bakat fikabröd och handgjor­da chok­lad­pra­lin­er som är en fröjd för både öga och gom. Ljungs Goa och är ock­så en gårds­bu­tik med ekol­o­giska och när­pro­duc­er­ade pro­duk­ter, både ätbart och annat. Här finns även chans att se utställ­ningar med lokala konstnärer. 

Visitvastmanland ljungsgoa artikel1
Visitvastmanland ljungsgoa artikel2

Populära gårdscafét Ljungs Goa

3. Elsa Ander­ssons i Nor­berg– över hun­dra år av gofika 

Sven­sk kon­di­tori­tra­di­tion när den är som bäst! Elsa Ander­ssons kon­di­tori är ett av de mest klas­siska väst­man­länd­s­ka utfly­k­tsmålen: Sedan 1916 har det fikats vid tor­get i Nor­berg. Här avn­juts goda bakverk i ombonad miljö. Tes­ta den tra­di­tionel­la tan­gotår­tan, eller var­för inte bakelsen upp­kallad efter byns stol­thet: Fri­da Hansdotter.


Visit vastmanland norberg runt elsa anderssons cafe

Klassiska Elsa Anderssons konditori i Norberg

4. Ombonad charm på Bag­gå sko­la i Skinnskatteberg

Bag­gå sko­la lig­ger idyl­liskt vid den bru­sande Hed­ström­men, strax utan­för Skinnskat­te­berg. Såväl inne som ute är här charmigt och färgglatt. Här dri­vs B&B året runt, och på som­maren dukar man ibland upp till café och brunch. Då bjuds alltid vack­er och väl­la­gat, med en hel del närodlat.

Bagga skola 2
Catering fika with lupin

Vackra Bagåskola

5. Fiket i Färnebo har egen glassbil

Gott fika i lantlig miljö bjuds det på på Fiket i Färnebo. Här finns mån­ga sorters fikabröd och stort utbud av lokala dryck­er, bland annat det egna kaf­fet som ros­tas i Sala. Och mis­sa för allt i världen inte den under­bara Färnebo­ge­la­ton! Fiket i Färne­bos glass­bil dyk­er upp runt om i Väst­man­land i som­mar. Fiket hit­tar du i Västerfärnebo


Visitvastmanland fiket i farnebo

Den berömda Färnebogelaton

6.His­torisk touch på Kung­sud­den i Kungsör

1500-talet var det här Gus­tav Vasas kungs­gård – idag är Kung­sud­den ett älskat utfly­k­tsmål öppet för alla fikssugna. På en udde vid Arbo­gaåns utlopp i Mälaren server­ar Him­mels­ber­ga Hem­bakt fika och räk­mack­or i den his­toriska miljön, med gam­meldags charm, gro­va tim­merväg­gar och under­bar utsikt över vattnet. 


Visitvastmanland artikel himmelsberga
Visitvastmanland artikel himmelsberga2

Vackra Kungsuddens café Himmelsberga

7.Markan lockar bland slott och häs­tar i Strömsholm

Med slot­tet och rid­skolan runt hör­net hit­tar du Strömsholms Mar­ke­ten­teri, mer känt som Markan, en träff­punkt med gam­la anor i vack­er miljö. Eget bageri garan­ter­ar färskt fikabröd, tår­tor och kakor sju dagar i veck­an, och under som­maren finns här en stor ute­server­ing med upp­skat­tad glassbar.

Visit vastmanland stromsholms markenteriet utomhus

Klassiska Strömsholms Marketenteri

8.Kaffestuga i Fager­s­ta , unik kulturmiljö 

Väs­tan­fors Hem­bygds­gård lig­ger naturskönt vid Strömsholms kanal, en levande idyll med charmig kaffes­tu­ga som server­ar hem­bakat bröd och smörgåsar. Pas­sa ock­så på att besö­ka resten av hem­bygds­går­den, här finns till exem­pel Eko­ma­gasinet med en väl­fylld pre­sent­bu­tik byg­gd som en gam­mal lanthandel.

Visitvastmanland kaffestugan fagersta

Fagersta Västanfors Hembygdsgårds café - Kaffestugan

9.Två Ska­tor – ett av Arbo­gas guldkorn

I caféidyllen Arbo­ga finns mån­ga mysi­ga ställen att fika på. Café Två Ska­tor är ett av dem. I vack­er his­torisk miljö serveras här både mat och härli­ga bakverk som vari­eras efter säsongens råvaror. Dessu­tom kan du hand­la med dig när­pro­duc­er­ade pro­duk­ter som sylt, marme­lad, knäcke­bröd och honung

Visitvastmanland tvaskator bild2
Visitvastmanland cafe tvaskator bild2

Café Två Skator

10.Intill domkyrkan i Västerås hit­tar du Café Malin

Inhyst i det his­toriska kon­sis­to­riehuset med anor från 1600-talet hit­tar du Cafè Malin. De har egen bagare och kon­di­tor, så här serveras endast hem­bakat. I huvud­sak används pro­duk­ter och råvaror som är lokalt pro­duc­er­ade, ekol­o­giska och/​eller fair­trade. Föru­tom fika finns det enklare lunch­er såsom sop­pa och nybakat bröd. På bak­si­dan av fastigheten så finns en under­bar uteservering.

Visitvastmanland cafe malin arikel1
Visitvastmanland cafe malin artikel2

Cafè Malin

Tio utflykter som ger mersmak