Visit vastmanland angelsberg pa berget Visit vastmanland angelsberg pa berget

Ängelsberg – en underbar och annorlunda plats

Ängelsberg – en underbar och annorlunda plats

Vad sägs om att besö­ka ett litet bergslagssamhälle som rym­mer både ett värld­sarv, ett oljer­af­fi­naderi och en miljö så pit­toresk att du tap­par hakan? 

Fyra måsten i Ängelsberg:


1.Njut av vack­ra vyer

Det naturskö­na läget och järn­vä­gen bidrog till att Ängels­berg runt sekel­skiftet 1900 blev en ver­i­ta­bel tur­ist­mag­net. En kon­st­närskoloni som verkade här vid den tiden kom ock­så att sät­ta sin prägel på samhäl­let. Idag är slut­tnin­gen ner mot sjön Åmän­nin­gen med alla vack­ra hus med tin­nar och torn en vy utöver det vanliga. 


Visit vastmanland angelsberg stationen
Visit vastmanland engelsbergs pensionat toppbild

Järnvägs Stationen och Engelsbergs Pensionat

2. Åk ut till uni­ka Oljeön

För 140 år sedan var oljer­af­fi­naderi­et på den lil­la ön ett av de förs­ta som byg­gdes i Sverige – idag är raf­fi­naderi­et det äld­s­ta beva­rade i världen. På Oljeön finns mån­ga av de ursprung­li­ga miljöer­na beva­rade: Här finns spän­nande appa­rater, slag­g­stens­byg­gnad­er, arbe­tar­bostad och gam­la verk­tyg bara verkar läm­nats kvar när fab­riken stängdes. Så fascinerande!


Visit vastmanland oljeon angelsberg farjan petronella
Visit vastmanland oljeon angelsberg toppbild

Färjan Petronella och Oljeön

3. Se den idyl­liska Skulpturparken

I den naturskö­na omgivnin­gen vid ån lig­ger den fina Skulp­tur­parken. Var­je år bjuds ett antal kon­st­när­er in att stäl­la ut sina verk här. Tro’t om du vill är tem­at för årets utställ­ning, som garan­ter­at kom­mer att kit­t­la fan­tasin och väc­ka mån­ga tankar.


bild på glaspyramid vid skulpturparken
Visit vastmanland lars vilks livslognen

Oleg Nourpeissous - Oändlig metan och Lars Vilks - Servicetornet Livslögnen

4. Van­dra vid värld­sarvet Engels­bergs bruk

Känn his­to­riens vingslag genom att ta en promen­er­ad runt värld­sarvet Engels­bergs bruk och beun­dra de fan­tastiska byg­gnader­na. Här finns den pampi­ga mull­tim­mer­hyt­tan, den vack­ra smed­jan och den ståtli­ga herrgården. 

Visit vastmanland varldsarvet engelsbergs bruk toppbil
Visit vastmanland Engelsberg bruk 1

Äldre mangårdsbyggnad och fabriksbyggnad

Relaterade besöksmål