Visit vastmanland stromsholmskanal angbat stilla vatten Visit vastmanland stromsholmskanal angbat stilla vatten

Natur & äventyr

Natur & äventyr

Hitta ditt nästa äventyr

På land, i vat­ten, i luften eller under jor­den. I Väst­man­land finns natur & även­tyr av alla de slag. Mis­sa till exem­pel inte de his­toriska vat­ten­vä­gar­na Strömsholms kanal och Hjäl­mare kanal, eller de his­nande upplevelser under jord i Sala Silvergruva.

Utvalda besöksmål inom ”Natur & äventyr”

Laddar fler…

Alla kategorier