Visit vastmanland paddla stromholms kanal topp Visit vastmanland paddla stromholms kanal topp

Prova på paddling i Strömsholms kanal

Prova på paddling i Strömsholms kanal

Strömsholms kanal är som gjord för pad­dling. Oavsett om du väl­jer att padd­la en kort bit eller hela den elva mil lån­ga kanalen från Barken i norr till Mälaren i söder så har du chans att uppl­e­va vack­er natur, spän­nande Bergslagshis­to­ria och härli­ga badplatser.

En av länets kan­otuthyrare är André Axels­son på Lake­side Adven­ture i Hall­sta­ham­mar. Han tip­sar om en fin dagstur som kan göras både med kanaden­sare, enman­ska­jak eller två­man­ska­jak. Turen pas­sar bra för den som vill pro­va på, men inte padd­lat så myck­et tidigare:

Visit vastmanland paddla stromholms kanal

Från Sura­ham­mar till Hall­sta­ham­mar:
En dagstur på Strömsholms kanal

Pad­dlin­gen bör­jar nedan­för slussen i Sura­ham­mar och efter en stund kom­mer du ut på turens enda sjö, den två kilo­me­ter lån­ga och lika bre­da Öster­sjön. När du kor­sat sjön och kom­mer in i ån igen så finns en mysig strand på vän­ster sida: per­fekt att stan­na för en fika och ett uppfriskande dopp! Ån slin­grar sig sedan vidare med åsen på högra sidan av kan­oten, och på den vän­stra skog­ar, åkrar och hagmarker. 

Visit vastmanland paddla stromholms kanal eld

Unge­fär mitt på pad­del­turen kom­mer du till Buren, en scout­stu­ga där man kan gå i land för att äta mat. Här finns en eld­stad där man kan tän­da en eld om vädret läm­par sig för en brasa, håll koll på eldfaran.

Visit vastmanland paddla stromholms kanal kor betar

Vi glid­er vidare i vat­tnet och kom­mer snart till Ålsä­tra. Det är en mysig ö i kanalen där det finns vin­d­sky­dd, grillplats och utedass, en bra rast­plats som ock­så pas­sar utmärkt om du vill utö­ka även­tyret med en övernattning.

Visit vastmanland paddla stromholms kanal marke

Från ön är det bara ett hun­dratal meter fram till Ålsä­tra sluss. I slussen behöver du lyf­ta för­bi kan­oten om du inte anpas­sar tiden så att du, mot en liten avgift, kan slus­sa ner på ordi­nar­ie slussningstid. Det är en mäk­tig känsla att sit­ta i kan­oten inne i slussen medan vat­ten­nivån sjunker! Tänk att du är med om en his­torisk aktivitet, slussnin­gen och tekniken är fort­farande den­sam­ma som när slus­sar­na togs i bruk 1795

Efter slussen är det knappt en timmes vack­er pad­dling kvar till Trång­fors i Hall­sta­ham­mar där vi väl­jer att avs­lu­ta turen. Om vi inte fått blo­dad tand och väl­jer att fort­sät­ta i kanalen vill säga! 

Det är en mäk­tig känsla att sit­ta i kan­oten inne i slussen medan vat­ten­nivån sjunker! Tänk att du är med om en his­torisk aktivitet… 

Relaterade besöksmål