Visit vastmanland action vasteras toppbild Visit vastmanland action vasteras toppbild

Action Västerås

Coola upplevelser och unik action Action Västerås

Pumpande adren­a­lin, höga hastigheter och spru­tande vat­ten. För den som gillar action­fyll­da upplevelser kan ett besök i Västerås verk­li­gen bli ett minne för livet. Få andra städer kan erb­ju­da lika mån­ga spän­nande möj­ligheter att utmana sina gränser. Här är nio upplevelser utöver det vanliga:

Åker badring i actionbadet i snäv kurva
Frittfall i actionbadet

Kokpunk­ten

Sveriges förs­ta action­bad bjud­er på attrak­tion­er över åtta våningar i det ikoniska gam­la ångkraftver­ket. Här kan du åka par­al­lell­rutschkana, Black riv­er eller kanske Kokpunk­tens nya VR-ride. Den är badren­a­lin på en helt ny nivå: ditt sinne reser genom bis­ar­ra värl­dar sam­tidigt som krop­pen for­sar fram i vat­tnet. Lik­nar garan­ter­at inget du tes­tat tidigare!

Läs mer om kokpunkten

Visit vastmanland sjoevent artikel toppbild
Visit vastmanland sjoevent flyboard

SjöEvent

Mälaren bjud­er besökare på mån­ga häfti­ga actionup­plevelser, du hit­tar flera av dem i Västerås gästhamn. Med SjöEvents fly­board tar du dig fram både ovan­för och under vat­teny­tan. Du kan dyka som en delfin eller graciöst svä­va fram 15 meter ovan­för vat­teny­tan. Trot­sa tyn­gd­kraften och tes­ta den opti­mala vat­ten­sporten! Ombord på deras RIB-båtar får du en upplevelse du sent kom­mer att glöm­ma. I över 50 knop far de fram över Mälaren .

Läs mer om sjöevent

Visit vastmanland vasteras cablepark luftakrobatic
Visit vastmanland vasteras cable park sommarbild

Västerås Cable Park

Fart och fri­het! Skip­pa båten för en dag – åk efter en eldriv­en lin­bana. Att tes­ta hopp och kon­ster i en kabel­park är lika roligt som miljövän­ligt. Västerås Cable Park lockar mån­ga till gästham­nen för att tes­ta wake­board, och det är blöt action som pas­sar alla, från nybör­jare till avancer­ade åkare. 

Läs mer om Västerås Cable Park:

Visit vastmanland prison island lutande rummet
Visit vastmanland prison island laser game stralar

Prison Island

Det här är nog det coolaste fän­gelse du kan uppl­e­va! På Prison Island vin­ner laget alltid över jaget när man med teknik, fysik och tak­tik ska sam­la så mån­ga poäng som möjligt och ta sig ur fän­gelse­celler som Rooftop och Cliffhang­er. Mis­sa inte den häfti­ga laser­arenan där du kan köra flera oli­ka adren­a­l­in­fyll­da spel.

Läs mer om Prison Island

Visit vastmanland fallskarms center plan fallskarm
Visit vastmanland fallskarms center vasteras fran ovan

Stockholm/​Västerås Fallskärmscenter

Följ med på ett även­tyr utöver det van­li­ga: ett tandemhopp från 4000 meter. Adren­a­linet pumpar under fritt fall i 200 km/​h – hin­ner du nju­ta av utsik­ten? Om inte får du chans när fall­skär­men löst ut sig, för då star­tar en magisk tyst och lugn resa mot marken. Västerås är vack­ert från ovan!

Läs mer om Fallskärmscenter

Visit vastmanland klattericenter klattrar med fart
Visit vastmanland klattercenter barn klattrar

Klät­ter­centret

Västerås nyöpp­nade klät­ter­center lig­ger i K7 Aktivitets­cen­ter. Klät­tring är en häftig sport som utma­nar dig både fysiskt och men­talt, men mest är det förstås rik­tigt, rik­tigt kul. I klät­ter­centret har du chans att tes­ta både rep­klät­tring och bouldering.

Läs mer om klättercenter

Visit vastmanland aktivtuteliv hoghojdsbana kvallssol
Visit vastmanland aktivtuteliv hoghojdsbana nat

Aktivt Ute­livs höghöjdsbana

Höghöjds­banan vid Björnögår­den är en spän­nande utman­ing som sät­ter både bal­ans och prob­lem­lös­nings­för­må­ga på prov. Till­sam­mans tar man sig från träd till träd med hjälp av häng­broar, nät, lin­banor och andra roli­ga utmaningar. Banan, som byg­gts ut i år, består av tre delar i oli­ka svårighets­grad på fyra, sex och åtta meters höjd.

Läs mer om Aktivt ute­liv och höghöjdsbanan

Visit vastmanland halla gokart action bild
Visit vastmanland halla gokart infor start

Häl­la Gokart

Är du sug­en på en rejäl far­tup­plevelse? Vill du utmana dina vän­ner i ett spän­nande lopp? Åk till Västerås snab­baste racer­bana: Häl­la gokart. Här kör du tät och fart­fylld rac­ing på en snabb och teknisk bana. 

Läs mer om Häl­la Gokart

Jump Family Wide
Jump Yard Clip N Climb 1

Jump Yard

Är du på jakt efter en fart­fylld aktivitet i Västerås? Över­ras­ka ungar­na med en utmanande och rolig upplevelse på Jump­Yard. Här får du en stor tram­polin­park till ditt för­fo­gande och kan trä­na volter, skru­var eller bara hop­pa, hop­pa, hop­pa! Mis­sa inte heller deras höghöjds­bana, Wipe Out, Nin­ja­banan eller Valo TV-spel. Parken är pack­ad med aktiviteter – eller vad sägs om en Surf Pool, beach vol­ley­ball och beach boule? Här finns nåt för alla!


Visit vastmanland kitesurfing tjej
Visit vastmanland kitesurfing skarm

Kitesurf­ing

Tänk dig att susa fram med vat­tnet spru­tandes ifrån brä­dan, du kan­tar till och styr bestämt din drake uppåt och sekun­den senare är du flera meter upp i luften. Eller så sur­far du runt med en våg­brä­da och fån­gar våg efter våg utan att behö­va padd­la med hän­der­na. Eller så glid­er du ljudlöst fram på en hydro­foil 50 cm ovan­för vat­teny­tan i 25 knop. Eller i 7 knop.. 

Västerås med fjär­den är per­fekt för kitesurf­ing ! Med den­na sport blir vat­tnet din lek­plats och vin­den din lekkamrat.

Var smart — gå en kitesurfing-kurs!

Vi rek­om­mender­ar att man tar några lek­tion­er i bör­jan. Med rätt vägled­ning lär du dig snabbt och säk­ert. Då gör du rätt från bör­jan, slip­per bli rädd och på köpet får du fort­are roligt.


Relaterade besöksmål