Visit vastmanland turistinfo regionv per groth Visit vastmanland turistinfo regionv per groth

Turistinformation

Hitta din lokala turistinformation

På lokala tur­ist­byråer, webb­si­dor och Info Points finns kun­nig per­son­al som hjälper dig med allt du behöver veta för en lyck­ad semes­ter här i Väst­man­land. Här kan du ock­så hit­ta mer infor­ma­tions mate­r­i­al i form av kar­tor och broschyrer.


ARBO­GA TUR­IST­BYRÅ
Besök­sadress: Cen­trum­le­den 6
Tele­fon: 0589 – 871 51
Webb­si­da: vis​i​tar​bo​ga​.se


FAGER­S­TA TUR­ISM
Besök­sadress: Besöks­cen­trum i Ängels­berg
Tele­fon: 0223 – 444 64
Webb­si­da: fager​s​ta​.se/​t​urism


Hall­sta­ham­mar, Kund­cen­ter
Besök­sadress: Nor­ra Präst­gårds­gatan 1
Tele­fon: 0220 – 240 00
Webb­si­da: vis​ithall​sta​ham​mar​.se


KUNGSÖRS TUR­ISTIN­FOR­MA­TION
Tele­fon: 0227 – 60 01 01
Webb­si­da: vis​itkung​sor​.se


KÖPINGS TUR­ISTIN­FOR­MA­TION
Telefon:0221 – 256 55
Webb­si­da: vis​itkop​ing​.se


NOR­BERGS TUR­ISTIN­FOR­MA­TION
Besök­sadress: Besöks­cen­trum, Väs­tan­forsvä­gen 30
Telefon:0223 – 291 30
Webb­si­da: vis​it​nor​berg​.se


SALA TUR­ISTIN­FOR­MA­TION
Besök­sadress: Sto­ra Tor­get 1
Telefon:0224 – 74 78 00
Webb­si­da: hemtill​sala​.se


SKINNSKAT­TE­BERG TUR­ISTIN­FOR­MA­TION
Besök­sadress: Kyrkvä­gen 7
Telefon:0222 – 51 57 40
Webb­si­da: upplevskinnskat​te​berg​.se


SURA­HAM­MARS TUR­ISTIN­FOR­MA­TION
Besök­sadress: Kom­munhuset, Hjul­makarvä­gen 18
Telefon:0220 – 390 00
Webb­si­da: sura​ham​mar​.se/​t​urist


VÄSTERÅS TOURIST INFOR­MA­TION
Webb­si­da: vis​it​vasteras​.se