Visit vastmanland vallby fridluftsmuseum toppbild

Vallby Friluftsmuseum

En en oas i Västerås Vallby Friluftsmuseum

Vallby Friluftsmuseum

Vallby Friluftsmuseum visar västmanländsk kulturhistoria. Här finns levande samlingar av växter och djur, fornlämningar och insamlade byggnader med föremål som tillsammans ger en upplevelse av livet förr.


Vallby Friluftsmuseum är ett av Sveriges största friluftsmuseer med ett 40-tal byggnader från Västmanlands län. Här visas jordbrukslandskap med bland annat bondgård och torpmiljö, stadskvarter och den nyare tidens missionshus och byskola. Till museimiljöerna hör de lantrasdjur och kulturhistoriska växter som är museets levande samlingar. Sommartid är det full aktivitet med olika föreställningar på friluftsteatern och levandegjorda museimiljöer men även vintertid händer det mycket.


Fika & hantverk
På Vallby hittar du glashantverk, silversmed och andra olika hantverk.
Äta eller fika gör du på Wärdshuset Gaggeska Gården.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål