Visit vastmanland arboga toppbild Visit vastmanland arboga toppbild

Arboga

Arboga

Låt dig char­mas av Arbo­gas medelti­da stad­skär­na, med mysi­ga kuller­stens­grän­der och vack­ra trähus. His­to­riens vingslag känns alltid nära här; de his­toriska stadsvan­dringar­na är pop­ulära, de årli­ga medeltids­da­gar­na lockar tusen­tals besökare. I Arbo­ga hit­tar du ock­så Hjäl­mare kanal som är Sveriges äld­s­ta vat­ten­väg, och en av de all­ra vackraste. 

Utvalda besöksmål inom ”Arboga”

Laddar fler…

Alla kategorier