Visit vastmanland kopings musteri toppbild Visit vastmanland kopings musteri toppbild

Gårdsbutiker

Gårdsbutiker

Småskaligt, närodlat och smakfullt

Västmanlands gårdsbutiker lev­er­erar — Goda smak­er, mysi­ga miljöer och min­dre miljöpåverkan. Det finns mån­ga bra anled­ningar till att hand­la lokalt.

I de västmanländska gårdsbutikerna kan du hand­la kött från vilt och välskötta djur, du kan köpa must från oli­ka äppelsorter, shop­pa läskande glass och handgjor­da chok­lad­pra­lin­er. På som­maren erb­jud­er länets odlare både färsk frukt och fina grönsaker – hållbart och närodlat när det är som bäst!

Utvalda besöksmål inom ”Mat & dryck -> Gårdsbutiker”

Laddar fler…

Alla kategorier