Visit vastmanland arboga an paddla toppbild Visit vastmanland arboga an paddla toppbild

Paddla i Arbogaån

Ett äventyr för hela familjen Paddla i Arbogaån

Arbo­gaån bjud­er på vack­er och rofylld pad­dling hela vägen från Jäder­s­bruk till Kungsör. Den förs­ta delen av sträck­an pas­sar utmärkt för barn­famil­jer på jakt efter ett härligt sommaräventyr.

Arbo­gaån mel­lan Jäder­s­bruk och Arbo­ga är en rik­tigt fin, famil­jevän­lig tur som pas­sar bra även för barn att padd­la. Ni star­tar i his­toriska Jäder­s­bruk och padd­lar sedan fyra kilo­me­ter kan­tade av vack­er natur och ett spän­nande kul­tur­land­skap – rakt in i Arbo­gas medelti­da stad­skär­na. På vägen passer­ar ni her­rgår­dar, forn­lämningar och indus­tri­his­toriska min­nes­märken, och vid Vil­la­gatans bad­plats pas­sar ni förstås på att ta ett dopp!

Visit vastmanland Paddling Arboga an Hojen
Visit vastmanland Paddling Arboga an lyft vid Grindberga

Den som vill göra en län­gre tur padd­lar sedan vidare mot Kungsör och Mälaren. Efter två lyft för­bi kraft­sta­tion­er i Arbo­ga går pad­dlin­gen ned­ströms Arbo­gaån och snart passer­ar ni Gravud­den, förbindelsen med Hjäl­maren och Hjäl­mare kanal. Med några kilo­me­ter kvar till Kungsör lig­ger Slottshol­men, en väldigt trevlig rast­plats med grillplats och vin­d­sky­dd på åns södra sida. Ta en välförtjänt paus! Här är dessu­tom chansen att få se bäver stor.

I Kungsör är det lät­tast att gå i land vid kan­otk­lubben under järn­vägs­bron, eller så padd­lar ni för­bi Gästham­nen och Åparken och går i land på Ekud­dens camping.


Visit vastmanland paddla hjalmarekanal

Missa inte en historisk avstickare

Hjäl­mare Kanal

Sveriges äld­s­ta far­bara vat­ten­väg, går allde­les utmärkt att padd­la i. Mis­sa inte Bergskanalen, den spek­takulära del av kanalen som är upp­kallad efter de bergsmän från Skinnskat­te­berg som 1637 banade väg för vat­tnet genom berget. 

Mer om paddla i Hjälmare Kanal

Relaterade besöksmål