Visit vastmanland arboga robotmuseum toppbild Visit vastmanland arboga robotmuseum toppbild

Arboga Robotmuseum

Från de första svenskutvecklade roboten till beväpningen för JAS 39 Gripen Arboga Robotmuseum

Arboga Robotmuseum

Detta unika museum är Sveriges enda robotmuseum. Här visas robotar, flygmotorer, radar- och stridslednings-teknikhistoria från 1940-talet och framåt.

Efter att Arboga fått en stor borganläggning i mitten av 1940-talet blev orten platsen för en stor del av utvecklingen av det svenska försvarets olika robotar.

Samlingarna spänner från den första svenskutvecklade roboten till beväpningen för JAS 39 Gripen. Totalt har Arboga robotmuseum omkring 25 olika robotar från armén, marinen och flygvapnet i den permanenta utställningen. Museet har även exemplar av den tyska roboten V-1 samt försöksroboten 310, vilken var en svensk konstruktion som togs fram med den förra som förebild. Därutöver ställer man ut flyg - och robotsimulatorer, STRIL-utrustning och motormateriel. Arboga har sedan 1940-talet varit centrum för svensk robotutveckling. Här finns också en mängd jetmotorer, diverse instrument och stridsledningssystem.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål