Visit vastmanland nya lapphyttan toppbild Visit vastmanland nya lapphyttan toppbild

Nya Lapphyttan & Karlbergs hembygdsgård

Nya Lapphyttan & Karlbergs hembygdsgård

Nya Lapphyttan & Karlbergs hembygdsgård

Besökscentrum med rekonstruerad medeltida järnframställningsplats och hembygdsgård i en vacker miljö.

Vid en arkeologisk utgrävning norr om byn Olsbenning i Norbergs kommun frilades en komplett medeltida järnframställningsplats. Platsen var sedan länge i folkmun känd som ”Lapphyttan”. I dag har detta hyttområde rekonstruerats i full skala. Besökaren bjuds på upplevelser och kunskap om medeltidens Bergslagen.

Nya Lapphyttan upplever Du med alla sinnen och du är alltid välkommen att ta en promenad genom området och de grå timrade husen.

Kommer Du under en av de hektiska perioderna med medeltida järnframställning blir upplevelsen helt annorlunda. Nya Lapphyttan sjuder av verksamhet, eldarna brinner, mat lagas och från smedjorna hörs ljuden från hammare och städ. Hyttdrängarna bär kol, krossar malm och tappar ut flytande slagg och järn ur ugnen. Under sommaren finns också guider på plats som ledsagar dig genom historien. I deras Besökscentrum kan Du också få information, köpa souvenirer och se utställningar. Kaffeservering och kulturhistoria finner Du i den intilliggande Hembygdsgården.

Norbergs bergslag är en av de äldsta platserna för järnmalmsbrytning i Sverige. Under 1100-talet startar verksamhet och under 1200-talet är det en blomstrande exportindustri som lockat tusentals arbetare och investerare till Norberg. Gruvor bryts, närmare hundra hyttor har byggts. Många nya byar, åkrar och ängar har tagits upp och ett litet stadsliknande samhälle har växt upp i Norberg. Kungen, rikets främsta riddare och kyrkan finns bland dem som ägde och drev verksamhet här vid sidan av de yrkesskickliga masmästarna och bergsmännen.

Lapphyttan är ett exempel på medeltida högteknologi. Vi har i Sverige och Bergslagen de äldsta exemplen på masugnar i Europa. Mycket talar för att tekniken är utvecklad här. Den enda rekonstruerade medeltida masugnen kan du se vid Nya Lapphyttan!

I Besökscentrum finns sommartid information, utställningar och film. Myrbergs verkstad är en träffpunkt för veteranbilsintresserade. På hembygdsgården Karlberg intill finns kaffeservering. Där finns även bagarstuga, fattigstuga, handelsbod, vagnslider och en bergsmansgård.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål