Visit vastmanland Arboga Museum 1 foto Merit Ahs Janbrink

Arboga Museum

Arboga Museum

Arboga Museum

Arboga Museum ligger mitt i Arbogas stadskärna i det praktfulla Örströmska huset. Huset är byggt 1846 av grosshandlare Anders Örström och visas som ett återskapat grosshandlarhem.

Museet inrymmer även rum för tillfälliga utställningar, museibutik och ett lokalhistoriskt bibliotek. Silver och tenn av berömda Arbogamästare finns också till beskådan. Lovaktiviteter erbjuds regelbundet och lekmiljön "Barnens handelsbod" på museigården invigdes 2019.

Cecilia Vasa – Grevinnan av Arboga

14 september 2021–27 augusti 2022.
Cecilia Vasa var Gustav Vasas vildaste dotter. Hon var både partyprinsessa och kapare och spelade en aktiv roll i Vasatidens många maktkamper. Under sju år titulerade hon sig också Grevinna av Arboga. I denna utställning får vi ta del av hennes händelserika liv

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål