Visit vastmanland annica gustafsson arboga kommun paddlar toppbild Visit vastmanland annica gustafsson arboga kommun paddlar toppbild

Paddling är livet

Hjälmare Kanal Paddling är livet

AVKOPPLANDE UTFLYKT ELLER ETT RIKTIGT ÄVENTYR?

Att padd­la på Hjäl­mare kanal är både en rik­tig juv­el för den his­to­riein­tresser­ade och en fin natu­rup­plevelse. I en kan­ot väl­jer du själv vad du vill uppl­e­va. Följ med Anni­ca på en pad­del­tur i Hjäl­mare kanal.

Anri­ka Hjäl­mare Kanal är länken mel­lan Hjäl­maren och Mälaren. Den 13 kilo­me­ter lån­ga kanalen går mel­lan Gravud­den i Arbo­gaån och Nothol­men på Hjäl­marens nor­ra sida. Att padd­la här är både en rik­tig juv­el för den his­to­riein­tresser­ade och en fin natu­rup­plevelse. Arbo­gabon Anni­ca är sedan mån­ga år en inbiten padd­lare. Hon padd­lar kajak i Hjäl­maren och Mälaren, men ock­så i Arbo­gaån och i Hjäl­mare Kanal.

– Om det blås­er ute på Hjäl­maren är det alltid lugnare att padd­la i kanalen. I Hjäl­mare Kanal finns inga ström­mar eller vågor, du kan padd­la både kan­ot och kajak och det pas­sar hela familjen.


Visit vastmanland annica gustafsson kajak ner till vattnet
Visit vastmanland annica gustavsson hjalmare docka sommarbild

Annica Gustafsson på väg till Hjälmare kanal för paddling genom kanalen ut i Hjämaren.

Att padd­la är en fri­het, du kom­mer väldigt nära naturen, säger Anni­ca Gustafsson”.

Nio slus­sar

Hjäl­mare kanal bör­jade byg­gas 1629 och är Sveriges äld­s­ta far­bara vat­ten­väg. Det går utmärkt att padd­la i båda rik­t­ningar av kanalen, som passer­ar nio slus­sar längst vägen. Pré­cis som för 400 år sedan så öpp­nas de än idag för hand. Den som har kan­ot lyfter den för­bi slus­sar­na. Hjäl­mare doc­ka är en bra utgångspunkt för att utfors­ka kanalen. Här finns ett besöks­cen­trum med en utställ­ning om kanalens his­to­ria, och här har du ock­så chans att lära dig mer om haturen och djurlivet i området.

Visit vastmanland hjalmaredocka angbat
Visit vastmanland hjalmare kanal docka
Visit vastmanland hjalmare kanal kungsfiskare
Visit vastmanland Paddla Hjalmare Kanal 365 Publ 09

Hjälmare kanal lämpar sig även väl för den som i sakta mak vill ta sig fram i kanot. Kanoten lyfts förbi slussarna och har man tur kan man få se en skymt av kungsfiskaren som bygger bo i branta sandiga strandbankar.

Häfti­ga Bergskanalen

Några hun­dra meter från dock­an lig­ger Kvarn­sjön. Den som väl­jer att bör­ja här kan se fram emot elva kilo­me­ters pad­dling söderut mot Hjäl­maren utan lyft. Den här delen av kanalen är bitvis den mest spek­takulära, med prukande grön­s­ka och pampi­ga ekar som kan­tar kanalen. Häfti­gast är kanske den delen som kallas Bergskanalen, upp­kallad efter de bergsmän från Skinnskat­te­berg som 1637 banade väg genom berget. Det gjordes med brän­ning: Berget het­tades upp och split­trades sedan med kallt vatten.

Visit vastmanland Annica paddlar

I sakta mak tar sig Annica fram och njuter av naturen och det underbara vädret.

Bergskanalen är en rik­tig mysig del av Hjäl­mare Kanal. Över huvud taget är det väldigt lugnt och frid­fullt att padd­la i kanalen. Det är skog eller äng vid sidan, du padd­lar nära hagar med djur och det finns ingen trafik i närheten, säger Anni­ca Gustafsson.

Relaterade besöksmål