Visit vastmanland varldsarvet engelsbergs bruk toppbil Visit vastmanland varldsarvet engelsbergs bruk toppbil

Världsarvet Engelsbergs bruk

Världsarvet Engelsbergs bruk

Världsarvet Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk är beläget vid sjön Åmänningen strax utanför Ängelsberg i Västmanlands län. Bruket grundlades år 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Det är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen.

Världsarv, mulltimmerhytta, masugn, herrsmedja, park, träherrgård, lusthus och dass av slaggsten, arbetarbostäder, kontorshus, arkiv.

Engelsbergs bruk räknas som ett av de främsta industriminnena i världen och finns sedan 1993 på UNESCO´s lista över världsarven, World Heritage List. Mat och kaffe finns i Ängelsbergs stationsamhälle. Området är privatägt, vänligen respektera därför skyltning om var man får gå. Smedjan kommer man till på de guidade visningarna.

De dagar det är visning är toaletterna öppna från strax innan första visningens start till strax efter sista visningens avslut.

Ängelsberg har fått sitt namn av den tyskättade bergsmannen Englika, som flyttade hit på 1300-talet. Den förste brukspatronen som tog över Engelsberg var Per Larsson, adlad Gyllenhöök. År 1728 förvärvade familjen Söderhielm större delen av anläggningen och arbetade målmedvetet med förbättringar. År 1779 uppfördes den masugn som utgör grunden till den vi ser idag. Familjen Timm styrde bruket från 1825 till 1916.

Avesta Järnverk AB köpte bruket 1916 men lade ner tillverkningen redan 1919. Utan generalkonsul Axel Ax:son-Johnsons och hans efterkommandes stora intresse, är det knappast troligt att bruket bevarats. Här finns industrianläggningar och trädgårdsanläggningar sida vid sida. I trädgården leder en allé fram till herrgården, som byggdes 1746 och ersatte en äldre mangård. Den äldre, östra flygeln inrymde köket. Den västra flygeln byggdes på 1780-talet för Lorentz Peter Söderhielms inalles 19 barn från två äktenskap. De runda tornen är uppförda i slaggsten och har använts som lusthus respektive avträde.

Nedanför herrgården ligger Herrsmedjan, som är en av de bäst bevarade i sitt slag. Längs bruksgatan ligger ekonomibyggnader som hörde till jordbruket; magasin, stall, svinhus liksom det gamla brukskontoret. Arbetarbostäder byggdes utanför brukets centrala del. Engelsbergs hytta är en av landets få bevarade mulltimmerhyttor. Den ursprungliga pipan på drygt nio meter murades om i tegel och höjdes tre meter på 1870-talet. Engelsbergs masugn och smedja är unika genom att vattenhjul, kross, blåsmaskin och hammare kan demonstrationsköras.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål