Visit vastmanland reportage arboga koping golfklubbar toppbild Visit vastmanland reportage arboga koping golfklubbar toppbild

Familjen som umgås på golfbanan

Golf i Arboga & Köping Familjen som umgås på golfbanan

Väl­sköt­ta banor i topp­klass. Oavsett om du är nybör­jare, glad motionär eller näs­tan proffs finns fina möj­ligheter till rik­tigt bra golf i både Arbo­ga och Köping. Famil­jen Sund­berg i Arbo­ga är en rik­tig golf­familj. När dot­tern Emi­ly bör­jade spela för tio år sedan fick hon snart med sig hela famil­jen. Nu spelar även pap­pa Ken­neth, mam­ma Kata­ri­na och bror­san Oscar både ofta och gär­na.
– Golf är en fan­tastiskt bra sport för famil­jer. Vi hade aldrig umgåtts så myck­et med varan­dra om det inte hade var­it för golfen, säger Katarina.

Visit vastmanland golf arboga koping koping golfbana
Visit vastmanland golf arboga koping katarina sundberg

Katarina Sundberg

-Golf är en fan­tastiskt bra sport för famil­jer. Vi hade aldrig umgåtts så myck­et med varan­dra om det inte hade var­it för golfen.
Visit vastmanland golf arboga koping kenneth sundberg

Kenneth Sundberg

– Vi har dessu­tom gan­s­ka mån­ga kom­p­is­ar som spelar golf, och det här ett skönt sätt att hän­ga med varan­dra. Anti­n­gen går vi 18 hål, det tar fyra-fem tim­mar, eller så blir det nio hål och lunch till­sam­mans efteråt. Golf­banor är trevli­ga miljöer som ofta har bra käk, säger Kenneth.

Upplever nya miljöer

Det var på Arbo­ga golfk­lubb som famil­jens gemen­sam­ma golfkar­riär star­tade. Banan är en kuper­ad skogs- och park­bana som pas­sar alla typer av spelare, från nybör­jare till duk­ti­ga gol­fare som vill ha en tuf­fare utmaning. 

– Golf­banan i Arbo­ga är fan­tastisk, den har bra lay­out och är i fint skick. Dessu­tom är här så gemytlig och trevlig stämn­ing, säger Ken­neth. Att spela golf är ett bra sätt att få uppl­e­va nya miljöer, och famil­jen Sund­berg åker gär­na runt och provar andra golf­banor. De har spelat på de fles­ta banor­na i Väst­man­land, och den nyren­over­ade banan i Köping är en av favoriterna.

Visit vastmanland golf arboga koping oscar sundberg utslag

Golfar mycket. Oscar Sundberg tränar ofta, han tävlar och är ungdomsledare i Arboga golfklubb.

– Banor­na i Arbo­ga och Köping kom­plet­ter­ar varan­dra väldigt bra. Köping har bliv­it jät­tefin med nya green­er och delvis ombyg­gd bana. Miljön på Köping påmin­ner om den i Arbo­ga, men Köping är knix­i­gare, säger Kenneth.

Visit vastmanland golf arboga koping green

Katarinas favorithål på Arboga golfklubb:
”Hål 16 är kul! Det är ett par tre hål med ett stort vatten-hinder. Som nybörjare var det den stora skräcken, men nu vågar jag och det är riktigt kul. Men det har kostat några bollar genom åren...”

Nyren­over­ad bana
Det är något som Lot­ta Alve­heim, klub­bchef i Köping, kan skri­va under på.
– Vi har fått otrolig respons på kvaliteten på vår nyren­over­ade bana! Ibland hän­der det att besökare säger Är inte banan lite kort?” Men låt er inte luras av det, för banan är svårare än man kan tro, skrat­tar Lot­ta. På Köpings golfk­lubb råder febril aktivitet sju dagar i veck­an. Hit kom­mer både lokala och till­res­ta spelare, lock­ade av attrak­ti­va paket med bra boende och god mat.

-Banor­na i Arbo­ga och Köping kom­plet­ter­ar varan­dra väldigt bra. Köping har bliv­it jät­tefin med nya green­er och delvis ombyg­gd bana.
Visit vastmanland golf koping lotta alveheim

Lotta Alveheim - klubbchef i Köping

– För­ra säsongen la vi grun­den för att ge alla som spelar golf, eller bara besök­er vår bana, en skön upplevelse. Resul­tatet har inte låtit vän­tat på sig, redan nu ser vi en ökad efter­frå­gan både från nya medlem­mar, green­fee-gäster och restau­rangbesökare.
Lot­ta tvekar inte när hon får frå­gan var­för man ska kom­ma till just Köpings golfk­lubb:
– Hel­heten! Ett varmt mot­ta­gande i recep­tionen, trevli­ga och hjälp­sam­ma medlemmar. 
Det här är en rik­tig pär­la i hjär­tat av Västmanland.

Visit vastmanland kopings golfklubb

Lottas favorithål på Köpings golfklubb
”Jag tycker om hål 13, ett par fem hål. Jag gillar det för att det är så långt och att det krävs flera riktiga golfslag för att ta sig fram till green.”

Relaterade besöksmål