Visitvastmanland romboleden olaf toppbild Visitvastmanland romboleden olaf toppbild

Romboleden

Romboleden

Nor­dens äld­s­ta pilgrimsled

Rom­bole­den, pil­grim­sled sedan 1000-talet, är Sveriges längs­ta pil­grim­sled och unik i sitt slag. Den star­tar i Köping och avs­lu­tas i Trond­heim, 80 mil lång!
Van­drin­gen bjud­er på upplevelser för både kropp och själ. Här kan du van­dra i fot­spåren av den helige Olav, längst vägen han som kung av Norge tvin­gades fly. I Köping berät­tas det att han fick låna båtar för att ta sig över till Nov­gorod i Ryssland, för att räd­da sitt liv och plan­era för att åter­ta sitt land.

Olav Haraldsson

Olav Haraldsson flyr via Köping vidare till Novogorod
Ai- genererad bild Visit Västmanland

Några år senare mör­dades kung Olav vid slaget om Stik­lestad i sam­band med sitt återtåg till Norge. Mirakel hände i sam­band med kung Olavs död och han blev hel­go­n­förk­larad 1030.

Här kan du läsa his­to­ri­an om Olav Haraldsson.

Rom­bole­den passer­ar genom Väst­man­land, Dalar­na och Här­jedalen på resa mot Nidaros­domen och hel­go­net S:t Olavs grav i Trond­heim som är Norges tilli­ka Köpings skyddshelgon.

Visit vastmanland koping skyddhelgon olav

Olof den helige från altarskåpet i Köpings kyrka, där han kan ses trampa på sin hedniske bror Harald, formad som en drake

Rom­bole­den tar van­drare genom Bergsla­gens skog­ar och sjöar, Dalar­nas kul­tur­land­skap och vidare över Här­jedalens fjäll och in i Norge till Trond­heim och Nidaros­domen. Under­laget vari­er­ar längs leden och inklud­er­ar skogssti­gar, grusvä­gar, asfalt, pas­sage genom samhällen och stiglös vildmark.


Visitvastmanland romboleden norge
Image rombolo

Bild från sista sträckan Tydal - Selbu- Trondheim

Leden sträck­er sig över cir­ka 750 kilo­me­ter och var­je etapp har en start­punkt vid en kyr­ka. Under van­drin­gen passer­ar man mån­ga his­toriska platser. Rom­bole­den är en av Sankt Olavsvä­gar­na, som är en skan­di­navisk motsvarighet till den beröm­da pil­grim­sle­den till San­ti­a­go de Com­postela i Spanien.

Visit vastmanland rombololeden bild svenska kyrkan birgittavandring

Bild vandring längst Romboleden

Visitvastmanland bild romboledens vanner

Vacker bild längs Romboleden

Pil­grimspass

Vill du ha diplom över din van­dring behöver du ett pil­grimspass med stäm­plar som vis­ar att du gått minst 10 av de sista milen mot Nidaros eller cyk­lat 20 mil. Pil­grimspass och stäm­plar har en lång tra­di­tion som förr i tiden inty­gade att man var en sann pil­grim. Även i dag finns det pil­grimspass, nu mer som en fin sym­bol och ett trevligt resminne.

Läs för mer infor­ma­tion om Rombololeden

Nidaros cathedral 2068804 1920 Pixabay

Nidarosdomen Cor Norvegiae (Norges hjärta) kallas "Norges evige konung" Olav den heliges gravkyrka och är slutmålet för pilgrimsvandringen.

Relaterade besöksmål