Visit vastmanland vastervala kyrka Foto Magnus Aronson 4665 Visit vastmanland vastervala kyrka Foto Magnus Aronson 4665

Västervåla Kyrka

Västervåla Kyrka

Västervåla Kyrka

Västervåla kyrka invigdes 1893, men har betydligt äldre anor. Den första kyrkobyggnaden på platsen uppfördes i trä, troligen redan på 1400-talet. Den ersattes av en ny träkyrka som stod färdig att invigas år 1640.

I slutet av 1700-talet fick kyrkan sitt nuvarande torn av sten. På 1890-talet byttes även det gamla långhuset av trä mot sten, medan tornet fick stå kvar. I slutet av 1980-talet genomfördes en genomgripande renovering. Resultatet blev ett ljust och öppet kyrkorum med den gudstjänstfirande församlingen i centrum. Bland annat gjordes altarbordet och altarringen flyttbara.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål