Visit vastmanland vastervala kyrka Foto Magnus Aronson 4665

Västervåla Kyrka

Västervåla Kyrka

Västervåla Kyrka

Västervåla kyrka invigdes 1893, men har betydligt äldre anor. Den första kyrkobyggnaden på platsen uppfördes i trä, troligen redan på 1400-talet. Den ersattes av en ny träkyrka som stod färdig att invigas år 1640.

I slutet av 1700-talet fick kyrkan sitt nuvarande torn av sten. På 1890-talet byttes även det gamla långhuset av trä mot sten, medan tornet fick stå kvar. I slutet av 1980-talet genomfördes en genomgripande renovering. Resultatet blev ett ljust och öppet kyrkorum med den gudstjänstfirande församlingen i centrum. Bland annat gjordes altarbordet och altarringen flyttbara.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål