Visit vastmanland bruksleden toppbild variant1 Visit vastmanland bruksleden toppbild variant1

Bruksleden

Vandra genom Västmanland Bruksleden

Bruksleden

Från Mälardalens slätter kan du vandra norrut in i Bergslagens djupa skogar och böljande terräng. Leden passerar ett omväxlande natur- och kulturlandskap där små brukssamhällen med spännande historia och många sevärdheter utgör ett karakteristiskt inslag.


Bruksleden är indelad i 27 etapper med varierande längd. De flesta etapperna börjar och slutar vid en rastplats med vindskydd eller en raststuga. Det finns ett par stugor med kamin som är öppna för alla året om och de kan inte bokas i förväg. Du hittar dem väl utmärka på etappkartorna på Bruksledens hemsida.

I terrängen markeras Bruksleden med orange färg på träd och stolpar. Vägvisningsskyltar i stigförgreningar visar ibland avståndet till närmaste etappmål. I de många bruksorter man passerar kan man besöka museer och gamla bruksmiljöer och få en god inblick i brukens historia.

Vatten

Vattenkällor finns på några ställen längs leden, ofta i anslutning till rastplatserna. Ansvariga för Bruksleden kontrollerar inte vattenkvaliteten i dessa källor. Därför är de inte utmärkta på kartorna och det rekommenderas att du bär med dig eget vatten.
För mer information se: Bruksleden.se

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål