Visit vastmanland skantzen toppbild Visit vastmanland skantzen toppbild

Skantzen i Hallstahammar

En Perfekt Plats för Familjens Äventyr Skantzen i Hallstahammar

Skantzenom­rådet i Hall­sta­ham­mar är myck­et naturskönt område i Väst­man­land och en pop­ulär des­ti­na­tion för dem som vill utfors­ka kul­turhis­to­ria och nju­ta av vack­er natur. Det är en plats där kul­turhis­to­ria möter vack­er natur runt den kon­st­gjor­da och hand­gräv­da Skantzsjön som i över 250 år var­it Strömsholms kanals hjär­ta, med cen­trum för bland annat kanal­byg­gna­tion och admin­is­tra­tion.

Här finner du vack­ra prom­e­nad­sti­gar som slin­grar sig genom hela området och bjud­er in till avkop­p­lande prom­e­nad­er. Det är inte ovan­ligt att möta andra besökare som har tag­it med sig sina pick­nick­ko­r­gar för att nju­ta av en måltid med utsikt över sjön eller som är i färd med någon fritid­sak­tivitet då Skantzen området även bjud­er in till oli­ka fritidsaktivitete


Visit vastmanland skantzen skyltar2
Visit vastmanland picnickorg skantzen

Skyltning som visar hur långt det är till de olika platserna runt Skantzen sjön. De vackra omgivningarna bjuder in till picnic.

Visit vastmanland skantzen paddla

På Lakeside Adventure vid Skantzö camping kan Här du hyra kanot, kajak eller SUP (Stand Up Paddelboard) för paddling på Strömsholms kanal.

I dag huser­ar området ett 30-tal byg­gnad­er , kafé, ett muse­um och en stor friluft­steater. Under som­marhalvåret finns det en mängd aktiviteter att delta i, inklu­sive guidade tur­er, teater­föreställ­ningar, gril­lkväl­lar och live­musik i den tidi­gare virkesma­gasinet Car­men­ladan” var­je ons­dagkväll i juli.


Visit vastmanland teater skantzen

Hammarteatern har under decennier erbjudit kvalitativ teater på Skantzenområdet i Hallstahammar.

Dessa platser ger besökare en chans att utfors­ka oli­ka aspek­ter av området.

De fles­ta av prom­e­nad­vä­gar­na runt Skantzsjön är gru­sade och läm­par sig väl för prom­e­nad­er, jog­ging eller för dem som har barn­vagnar eller rull­sto­lar. Belysning runt sjön gör det möjligt att nju­ta av området även på kväll­stid. Skantzenom­rådet välkom­nar alla som vill utfors­ka dess kul­turhis­to­ria och nju­ta av den naturskö­na skön­heten i omgivningarna.

Relaterade besöksmål