Visitvastmanland vastanforskyrka foto magnus aronson toppbild Visitvastmanland vastanforskyrka foto magnus aronson toppbild

Västanfors kyrka

Västanfors kyrka

Västanfors kyrka

Västanfors kyrka är för ovanlighetens skull byggd i nordsydlig riktning med torn och huvudingång i söder. När den nuvarande kyrkan invigdes år 1830 revs en träkyrka från 1640-talet på platsen.

Den ursprungliga kyrkan är en tydlig spegling av rangordningen i det gamla brukssamhället. Det märks kanske främst genom den särskilda herrskapsläktare som byggdes för patronen och hans familj i höjd med predikstolen längst framme i kyrkan.

Vid den senaste renoveringen, som avslutades 1988, skapades en kyrka i tiden; inte bara vacker utan också funktionell, tillgänglig för alla och med plats för alla åldrar. Kyrkan handikappanpassades och koret gjordes mer flexibelt. Församlingen och prästen kom närmare varandra genom att ett flyttbart fristående altare placerades i korets mitt. Altarringen delades och gjordes flyttbar med möjlighet att anpassa kyrkorummet efter olika situationer. Nedtill i kyrkan skapades ett kyrktorg med plats för möten även före och efter gudstjänst.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål