Visit vastmanland kristina kyrka toppbild Visit vastmanland kristina kyrka toppbild

Kristina Kyrka

Kristina Kyrka

Kristina Kyrka

Kristina kyrka är en storslagen skapelse från vår stormaktstid. Kyrkan byggdes 1635-1641. Kyrkan fick namn efter drottning Kristina. Helt nära kyrkan ligger församlingshemmet som bär den helige Mikaels namn - Mikaelsgården.

Det mäktiga tornet på Kristina kyrka har dekorativa blinderingar som talar stormaktstidens språk av tyngd och värdighet.

Från början var det en hög tornspira och ett spånklätt tak på den ursprungliga kyrkan. Mycket lite detaljer från 1600-talet finns bevarade, kvar finns endast två sandstensportaler. Den södra som leder in till vapenhuset har en sparsam ornamentik i tiden stil. Den är daterad 1637. Norra portalen har en liknande utformning.

År 1736 drabbades Sala av en brandkatastrof. Större delen av staden blev lågornas rov. Kyrktaket antändes och tornspiran störtade brinnande ner, krossade valven och ”således i en minut itände allt” enligt dåvarande kyrkoherdens berättelse. Efter kort tid påbörjades en återuppbyggnad och efter tre år kunde kyrkan på nytt tas i bruk.

Rosen är ett stilistiskt motiv i den stil som hos oss kallas Jugend. Jugenddekor är mycket sällsynt i en kyrkobyggnad. Kristina kyrka är i detta avseende av stort konsthistoriskt intresse. Dessutom är dekoren tekniskt och konstnärligt av hög kvalitet. Kyrkan gör skäl för det vackra och poetiska namnet ”Rosenkyrkan”.

Besök gärna även pastoratets andra kyrkor, läs mer om dem här:

www.svenskakyrkan.se/sala/sala-sockenkyrka

www.svenskakyrkan.se/sala/norrby-kyrka

www.svenskakyrkan.se/sala/moklinta-kyrka

Expeditionen har öppet: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag kl 13.00-15.00. Under sommaren öppet alla vardagar kl 10.00-12.00.


Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål