Polhelmshjulet utomhusbild Polhelmshjulet utomhusbild

Polhemshjulet

Polhemshjulet

Polhemshjulet

Spännande att tänka sig tillbaka till äldre tiders förutsättningar. Hjulet har fått sitt namn efter Christopher Polhem (1661-1751) och fungerar efter den s.k stånggångsprincipen.

Polhemshjulet byggdes 1876 och drev via en stånggång pumparna i gruvorna. Hjulet, som är ett överfallshjul, försågs med vatten genom en vattenränna som går in i hjulhusets norra sida. Rännan stod i förbindelse med en tre kilometer lång kanal från Bålsjön. Genom vattnets tyngd snurrade hjulet. Vevstakarna på hjulaxeln drev en stånggång bestående av sammanfästade stänger, som rörde sig fram och tillbaka. Ett vändbrott finns bevarat på höjden på andra sidan Polhemsvägen. Stånggången ledde kraften fram till gruvan, en dryg kilometer bort. Vattenhjulet är 15 m i diameter och ett av Sveriges största, bevarade vattenhjul. På stånggången satt en klocka, som klämtade när stånggången rörde sig dag som natt. Tystnade klockan betydde det att pumparna stannat. Polhemshjulet var i drift till 1920 trots att elkraften kommit till Norberg år 1897.

Stånggångsprincipen användes tidigare i Tyskland, men Polhem förbättrade kapaciteten och konstruerade s.k. vändbrott för att ändra riktning på kraften. För att Polhemshjulet skulle få tillräckligt med vatten, finns en tre kilometer lång kanal från en närbelägen sjö. Upp till hjulets topp ledde en träränna som våghalsiga ungdomar, sprang och cyklade på. I kanalen och i vattenrännan under hjulet fanns gott om kräftor. Kanalen är bevarad och restaurerad och är en trevlig promenadväg . Nyckeln till Polhemshjulet kan lånas i Storkiosken härintill.


Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål