Visit vastmanland urban dimberg gyllene hjulet utsida Visit vastmanland urban dimberg gyllene hjulet utsida

MC Museet Gyllene Hjulet

MC Museet Gyllene Hjulet

MC Museet Gyllene Hjulet

Mc-museet Gyllene Hjulet i Surahammar – ett av Sveriges största moped och motorcykelmuseum.

Huset byggdes år 1949 och då det var en personalmatsal för Surahammar bruk. Man sparade inte på inredningen utan två konstnärer Jerk Werkmäster och Aron Berge, född i Surahammar, målade väggar och tak i byggnaden. Personalmatsalen drevs till 1980-talet.

Starten för motorcykelmuseet Gyllene Hjulet var påsken 1985, då höll tre medlemmar i föreningen, Bosse Eriksson, Holger Andersson och Stig Åke Fagerström en utställning med sina egna motorcyklar i personalmatsalen. Efter den lyckade utställningen blev det en permanent utställning med medlemmarnas motorcyklar utställda i museet. Idag drivs det av Motorcykelhistoriska klubben i Mälardalen.

Gyllene Hjulet är ett av Sveriges största motorcykelmuseum, det finns ungefär 120 motorcyklar och mopeder samt två bilar.

Vagnsfabriks aktiebolaget i Södertälje startades av Surahammars bruks AB är 1891 i Södertälje. Ingenjör Gustaf Erikson konstruerade den första åkvagnen/bilen år 1897. Det enda fordonet användes fram till år 1898. Idag finns det en replika av modellen på Gyllene Hjulet. Ingenjör Gustaf Erikson fortsatte utvecklingen och år 1903 byggdes den första praktiska användbara bilen, kallad Surahammarsbilen, som nu finns på museet.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål