Visit vastmanland Fredsskulpturpark Arboga toppbild Visit vastmanland Fredsskulpturpark Arboga toppbild

Fredsskulpturparken

Fredsskulpturparken

Fredsskulpturparken

I det vackra Jädersbruksområdet har under år 2020 en unik fredsskulpturpark skapats. Parken består av 17 stora fredsskulpturer som tillverkats av utrangerat krigsmaterial.

Konstverken skapades i Arboga av 15 konstnärer från Europa, USA och Kina som möttes i Arboga under tre veckor sommaren 2012. Projektet fick stor uppmärksamhet och gick under namnet Peace Monuments of War Material. Initiativtagare var skulptören Richard Brixel.

Öppettider

Parken är öppen för allmänheten och det är fri entré.

Kulturföreningen Mekens Vänner

Skulpturerna ägs av den idella kulturföreningen Mekens Vänner. Föreningen verkar för att utveckla och arrangera aktiviteter som har en anknytning till fred. De vill skapa ett centrum som värnar om familjen och freden. Sedan 2016 genomförs årligen en fredskonsert i Arboga. Där sker samverkan med föreningar, organisationer och företag.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål