Visit vastmanland karrgruvan toppbild Visit vastmanland karrgruvan toppbild

Norbergs gruvmuseum och Mossgruveparken

Norbergs gruvmuseum och Mossgruveparken

Norbergs gruvmuseum och Mossgruveparken

Norbergs gruvmuseum består av flera byggnader där två av dem har ”normalt” museimaterial medan resten är bevarade gruvmiljöer. Vandringsleden Norberg runt går förbi gruvområdet.

Mossgruveparken är ett övergivet gruvfält med djupa och vattenfyllda dagbrott. Där bröts järnmalm från medeltid till 1900-talets början. En skyltad promenadväg leder genom parken.

Under Norbergs gruvmuseum finns ett djupt schakt för att ta upp vatten ur gruvorna. Ett vattenhjul flera kilometer därifrån drev via en stånggång pumparna. I museet visas hur pumpningen gick till.

Den äldsta brytningsmetoden är att spräcka berget med eld, s k tillmakning. När krut, nitroglycerin och dynamit kom kunde man spränga. Borrteknik, verktyg och maskiner visas i museet.

Norbergsstrejken 1891-92 var en av den svenska arbetarrörelsens viktigaste strider, där många arbetare strejkade länge och med stor sammanhållning. Ändå blev det ingen seger. I museet får du veta mer om gruvarbetarfamiljernas liv.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål