Visitvastmanland hedskyrka toppbild Visitvastmanland hedskyrka toppbild

Heds kyrka

Heds kyrka

Heds kyrka

Församlingens äldsta kyrka präglas av en stark 1700-tals karaktär med många bevarade delar från byggnadsåren 1786-92.

Bygden har länge präglats av alla de järnbruk som har passerat och de släkten de tillhört. Så även kyrkan, med gåvor av olika slag med bland annat fem begravningsvapen varav tre hänger uppe för allmän beskådan i kyrkan.

Denna stenkyrka togs något ofullbordad i bruk 1789. Tornet som då var högt och spetsigt förstördes i ett åsknedslag 1831 och ersattes då med ett lägre. Kyrkan reparerades år 1905. Och den gamla bänkinredningen kasserades. Altaret med tavla och tillhörande altaruppställning skänktes av familjen Lorichs på Bernshammar.
Altartavlan visar ”Kristus i Getsemane”, är målad 1793 i Rom av Jonas Åkerström, den enda altartavla som den nyantikt orienterade konstnären utförde.

Heds kyrkliga syförening har visat stor engagemang för kyrkans prydande och verksamhet. En bland många gåvor är dopfunten med tillhörande silverskål, vilka skänktes år 1939.

Vid Heds kyrka finns det gravkor efter två adliga släkten. Släkten Lorichs gravkor närmast kyrkan och släkten Örnskölds gravkor som idag används som bårhus, med Västmanlands äldsta bevarade plåttak.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål