Visit vastmanland himmeta kyrka toppbild Visit vastmanland himmeta kyrka toppbild

Himmeta kyrka

Himmeta kyrka

Himmeta kyrka

En kyrka av medeltida ursprung, med bevarade muralmålningar från 1400-talet, och en spritputsad, gul fasad och fönsterindelning från 1700-talet.

Ursprung

Himmeta fick troligen sin stenkyrka på 1200-talet. Från början omfattade den ett rektangulärt långhus med smalare, spåntäckt sadeltak samt eventuellt västtorn.

På 1300-talet utvidgades koret så att kyrkan fick en större, rektangulär plan. Sakristian tillkom troligen också nu på den norra sidan, eventuellt också tornet.

Muralmålningar

Under 1400-talets första hälft dekorerades kyrkorummets väggar med kalkmålningar. Där dessa medeltida muralmålningar kunnat spåras har de frilagts och restaurerats. Mest framträdande är kvadermålningen runt sakristians portal och de två avbildade apostlarna i bågen över densamma.
Valvslagning skedde under 1400-talets senare del. Kyrkorummet täcktes med tre stjärnvalv. Runt denna tid anskaffas också ett lokalt tillverkat altarskåp.

1900-talets restaureringar

1908 gjorde man om golven, satte in nya fönstersnickerier, gjorde öppna bänkrader som målades ljusgröna, liksom predikstolen, läktarbarriären och altarprydnaden.

ordförklaring

Muralmålning = målning direkt på vägg

Kvadermålning = målning som liknar kvaderstenar, dvs fyrkantigt tillhuggna byggnadsstenar/byggblock


Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål