Visit vastmanland Malma Kyrka toppbild Visit vastmanland Malma Kyrka toppbild

Malma Kyrka

Malma Kyrka

Malma Kyrka

En kyrka med senmedeltida yttre och en något jugendinspirerad interiör. Troligt är att Malma kyrka uppfördes i sin helhet någon gång under slutet på 1400-talet, men dess äldsta inventarium är en dopfunt i Gotländsk kalksten som tros härröra från 1300-talet.


I långhuset finns senmedeltida takstolar av två typer. Taklaget är kompletterat med yngre takstolar mellan de äldre. Inga medeltida virkesdelar finns i sakristia eller klockstapel. Taklagets utseende bekräftar teorin om att kyrkan uppfördes under 1400-talet. Delarna som är äldst, i vapenhuset, bekräftar teorin om kyrkans äldre ursprung.

Ett kyrktorn av trä vid västra gaveln tillkom 1730. Kyrkorummet har två vackra stärnvalv och ett halvvalv över koret. Takvalven har målningar. Kyrkans dopfund är av gotländsk sandsten och är sannolikt från 1200-talet.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål