Visit vastmanland svartadalen toppbild 2 Visit vastmanland svartadalen toppbild 2

Upptäck Svartådalens pärlor

Ett eldorado för naturintresserade Upptäck Svartådalens pärlor

Naturnära upplevelser med själ och hjär­ta, det bjud­er Svartå­dalen i Sala kom­mun på. Svartå­dalen är en leende, sven­sk jord­bruks­bygd med ett sjösys­tem som binds sam­man av den slin­grande Svartån. Djur´och fågel­livet är rikt och här finns fina möj­ligheter att van­dra, cyck­la, padd­la, rida och fiska. 


Visit vastmanland Sunset canoe Edens Garden

Paddla och njut av Svartådalens mjuka och flacka landskap med ordentlig tid för medtagen fikakorg. Ett äventyr för två, en familj eller kompisgänget.

Visit vastmanland svartadalen flock faglar
Visit vastmanland svartadalen kungsorn

Svartådalen är en fantastisk plats för att studera en mängd fåglar närmare, här rastar tusentals flyttfåglar på vår och höst, det finns häckande havsörn och många arter kopplade till våtmarker och odlingslandskapet.

Visit vastmanland svartadalen baver trad
Visit vastmanland svartadalen baver

National Geographic har varit på plats i Svartådalen två gånger och dokumenterat de fantastiska omgivningarna och det levande djurlivet i regionen. Här finns det stora förutsättningar att se bäver.

Visit vastmanland svartadalen alg
Visit vastmanland svartadalen canada gass

Det är inte bara bävrar man kan få uppleva på Svartån. Flertalet gånger har besökare fått se både älgar, vildsvin och diverse fåglar.

Visit vastmanland Edens Garden Hallsjon 1024x683
Visit vastmanland svartadalen fjarill

Cyklar finns att hyra på Edens Garden eller på Svartådalens Bygdecenter där de också bistår med bokning av cykelpaket. Här finns cykelkartor över området till försäljning som ger massor med tips på attraktioner och matnyttig information om Svartådalens fantastiska natur.

Området har idag ett starkt sky­dd. Delar av åns sträck­n­ing är Natu­ra 2000-områ­den och hela området har utpekats som riksin­tresse för friluftliv. Våt­marken sky­d­das av Ram­sarkon­ven­tio­nen och det finns mån­ga områ­den med forn­fynd från stenåldern och framåt.

Svartå­dalen har en rik fågelfau­na och är en vik­tig både när det gäller häck­n­ing och som rast­plats för mån­ga fåge­larter. På våren ras­tar tusen­tals sångsva­nar på sin väg nor­rut och på hösten sam­lar sig tra­nor­na på fäl­ten och trum­petar. Här kan du även se havsörn häc­ka och gå på uggle­sa­fari. Du kan utfors­ka området på egen hand eller vara med någon av de guidade tur­erna och aktiviteter­na som erb­juds av flera aktör­er. Vad du än väl­jer så har du chans till en rik­tigt fin semes­terup­plevelse i Svartådalen!

3 TIPSSVARTÅDALEN


1. Hälleskogs­brän­nan — På tur i brandområdet

År 2014 drab­bades en stor del av byg­den av den störs­ta skogs­bran­den i sven­sk his­to­ria. Ett område stort som 25 000 fot­boll­s­plan­er brann upp. Hun­dratals brand­män, mil­itär­er och friv­il­li­ga käm­pade dygnet runt under flera veck­or för att släc­ka bran­den. Tusen­tals män­niskor och djur fick evakueras, en per­son miste livet och ett 70-tal byg­gnad­er brann upp. I bran­dens spår väx­er nu en unik natur­miljö fram, med säll­syn­ta väx­ter, svam­par, insek­ter och djur. Hälleskogs­brän­nan kom­mer under lång tid att vara en plats där det går att se hur naturen åter­häm­tar sig och livet åter­vän­der. Den som vis­tas i den brand­drab­bade sko­gen måste vara för­sik­tig och upp­märk­sam och ta hän­syn till män­niskor, djur och natur.
På Svartå­dalens Besöks­cen­ter i Väster­färnebo kan du boka guide till Hälleskogs­brän­nan och även se utställ­nin­gen om bran­den samt få mer infor­ma­tion om Svartå­dal­som­rådet. Gå gär­na in på :

www​.svar​tadalen​.se

Mer om Hälleskogsbrännan

Visit vastmanland halleskogsbrannan selfie
Visit vastmanland halleskogsbrannan aterhamtning

Grävlingsberget: Huvudbesöksplatsen med stigar, utsiktstorn, toalett, uteklassrum och grillplats.

2. På Bäver­sa­fari med Edens Garden

Edens Gar­den erb­jud­er småskaligt, lantligt boende och friluft­slivsak­tiviteter i en lugn, vack­er avskild natur­miljö. De erb­jud­er även uthyrn­ing av kan­ot­er, cykel och fiske­båt. Följ med och lär dig mas­sor om biol­o­gisk mång­fald på en spän­nande bäver­sa­far­it­ur. Edens Gar­den arbe­tar inom ramen för eko-turism.

Mer om Edens­gar­den B&B

Visit vastmanland edens garden baver safari
Visit vastmanland edens garden stuga

På Edens Garden finns både bed & breakfast och självhushåll. Här kan du bo i en 1700-tals visthusbod, på herrgård eller i en semestervilla. Boendet ligger inom Svartådalen där det finns vandringsleder, cykelleder, kanotled, fiskemöjligheter och lokal mat.

3. Upplev bon­de­liv­et på Fallängetorp

Boende för en dag. På Fal­länge­torp föder man upp kor, får och gris­ar och här finns häs­tar, höns, hun­dar och kat­ter. Var med i det dagli­ga arbetet med djuren: mata, klap­pa, gosa och beroende på årstid kanske se ett lamm födas, ploc­ka ägg hos hönsen eller var­för inte pro­va på att rida på någon av går­dens häs­tar. På Fal­länge­torp finns ock­så B&B, van­drarhem och stuga.

Visit vastmanland fallangetorp lamm
Visit vastmanland fallangetorp vitkossa

Fallängetorp erbjuder ett lugnt och rofyllt alternativ till vardagens stressiga och fartfyllda tempo.

Relaterade besöksmål