Visit vastmanland anunshog toppbild

Anundshög

Sveriges största gravhög Anundshög

Anundshög

I utkanten av Västerås, så ligger Sveriges största gravhög kallad Anundshög men vem eller vilka är gravlagda här? Enligt folktradition så ligger kung Anund begravd här.

Området har så mycket mer att se än Sveriges största hög det består av tolv gravhögar, tio runda stensättningar, fem skeppssättningar, 14 resta stenar och en runsten. Alldeles framför högen finns ett anmärkningsvärt stenmonument. Här har en pampig runsten rests till minne av ”Heden, Anunds broder”, och det omnämns också att den som gjorde detta också har rest alla andra stenar på platsen. En lång rad stenar resta längs med vägen torde ha utgjort en mycket storslagen anblick för förbipasserande.
Runstenens inskription lyder i sin helhet, ”Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.”

Stenen har också en tvilling bild som troligen föreställer Frej och Freja.
Fornlämningarna kring Anundshög visar tydligt att området var kärnan i ett stort maktcentrum under järnåldern. Vi kommer kanske aldrig att få veta hur stor makt som var samlad här, men en kunglig makt var det. I början av medeltiden verkar det som om någon avsiktligt försökt utplåna detta maktcentrum. Skeppssättningarna förstördes, runstenen vräktes omkull och det kungliga godset som måste ha funnits på platsen styckades upp. I våra dagar finns inte ens namnet på det kungliga godset bevarat utan namnet ersattes under medeltiden av namnet på högen - Anundshög.


Tuna i Badelundas gravfält
Inte långt från området vid Anudshög Finns ett annat forn område som heter Tuna gravfält. De består av 8 båtgravar alla över kvinnor, 7 av gravarna är från vikingatid och en från sen Vendeltid. Det finns även 5 kammargravar och i 4 av dessa låg det kvinnor. En av gravarna hade rika grav gåvor, kvinnan hade fått med sig halsring, två armringar samt en fingerring av guld, romerska silverskedar samt dryckeskärl av brons och glas, allt från den yngre romerska järnåldern, 200-talet. Flera föremål härstammar från Själland.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål