Visit vastmanland anunshog toppbild Visit vastmanland anunshog toppbild

Anundshög

Ett tusenårigt maktcentrum Anundshög

Anundshög

I utkanten av Västerås, så ligger Sveriges största gravhög kallad Anundshög men vem eller vilka är gravlagda här? Enligt folktradition så ligger kung Anund begravd här.

Det mäktiga Anundshögsområdet och den natursköna intilliggande Badelundaåsen tillhör ett av Sveriges främsta fornlämningsområden. Kungshögen i sig, den så kallade Anundshögen – anses vara landets absolut största och anlades någon gång under mellan år 500–1050 e Kr. Platsen hyser också en över tre meter hög runsten med runslinga som lyder ”Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna”. Den abstrakta bilden i stenens mitt har tolkats som en mansfigur och en kvinnofigur inflätade i varandra. Tillsammans med detta intilliggande runstensmonument och en storslagen tvillingskeppssättning bildar platsen inte bara ett säreget, utan även ett tongivande och gåtfullt minnesmärke över det maktcentrum som växte fram i det forna Mälardalen under järnåldern. Fornområdet med sin intilliggande rullstensås bjuder på flertalet skeppssättningar, gravhögar, stensättningar och inte minst en labyrint.


Platsen var länge en samlingsplats och knutpunkt för kommunikationer och utgjorde under medeltiden en betydande tingsplats där samhällets absolut toppskikt sammanträdde. I direkt anslutning till området gick den beryktade Eriksgatan – de nytillträdda kungarnas paradväg. Platsen har dragit till sig människor i tusentals år och är idag ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och långväga besökare.

I nära anslutning till Anundshög låg även det betydande Tunagravfältet där flera kvinnor gravlagts i prominenta gravar med spektakulära gravgåvor i form av bland annat guldsmycken och förgyllda pärlor.


Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål