Visitvastmanland kungs barkaro kyrka toppbild Visitvastmanland kungs barkaro kyrka toppbild

Kungs Barkarö kyrka

Kungs Barkarö kyrka

Kungs Barkarö kyrka

En av Sveriges minsta kyrkor. Kungs Barkarö kyrka är en av fyra kyrkor i Svenska kyrkan i Kungsör och är en av landets minsta. Den är byggd under 1200-talet och kyrkans murar är desamma då som nu. I det smäckra tornet hänger en av stiftets äldsta kyrkklockor, gjuten på 1200-talet.

Rik på minnen
Kyrkan är rik på minnen från Karl XI:s tid, då han ofta vistades på den närbelägna Kungsgården i Kungsör. I kyrkorummet hänger ett porträtt av Karl XI och drottning Ulrika Eleonora. Porträtten är målade av David Klöcker Ehrenstrahl, som var hovmålare. I koret finns två taburetter skänkta av kung Karl XI. Predikstolen är från 1600-talet.

Inventarier
Kyrkorummet är romanskt till sin prägel. Framme i koret står en dopfunt, samtida med kyrkan. Altarskåpet är förmodligen ett svenskt arbete, troligen från 1400-talets slut, inspirerat av altarskåpet i Köpings kyrka. Mitt i kyrkan hänger ett triumfkrucifix. Också det förmodligen tillverkat av någon lokal mästare på 1300-talet.

Öppettider och kontakt
Kyrkan är endast öppen i samband med gudstjänster eller enligt överenskommelse.
Under sommaren 2024 är kyrkan öppen och bemannad under vissa dagar, dagar och tider kommer.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål