Visit vastmanland cycklar vastra malardalen Visit vastmanland cycklar vastra malardalen

Cykelutflykt med glass, bakverk och praliner

Cykelutflykt med glass, bakverk och praliner

En härlig cyke­lut­fly­kt från Arbo­ga till Kungsör och till­ba­ka. Caféer och gårds­bu­tik­er, vack­er natur, härli­ga kul­tur­miljöer och spän­nande his­toriska platser. Följ med på en härlig cyke­lut­fly­kt från Arbo­ga till Kungsör och till­ba­ka. Den cir­ka fem mil lån­ga turen bjud­er på vack­er natur, anri­ka kul­tur­miljöer och spän­nande his­toriska platser. Dessu­tom har du chans till rik­tigt njut­nings­ful­la stopp på några av Väs­tra Mälardalens bäs­ta caféer och gårdsbutiker. 


Det är tidig som­mar­för­mid­dag, bara några lät­ta moln och i prin­cip ingen vind. Per­fek­ta förhål­lan­den för en cyke­lut­fly­kt! Väs­tra Mälardalen är som gjord för att upp­täckas från cykel­sadeln: lagom lån­ga avstånd och myck­et att upp­täc­ka längs vägen. 

Vi bestämde oss för en heldag i det fria, och star­tade vår cykel­tur. Vi läm­nade snart den his­toriska stad­skär­nan Arbo­ga bakom oss och cyk­lade västerut, ned­ströms längs Arbo­gaån. Vårt förs­ta delmål var Hjäl­mare kanal – Sveriges äld­s­ta gräv­da kanal. Numera är kanalen ett jät­tefint utfly­k­tsmål både för his­to­rie- och natur­in­tresser­ade besökare. Vid Gravud­den lig­ger kanalens nordli­gaste sluss, den förs­ta av nio som passeras på väg ut i Hjäl­maren, och här svängde vi söderut. 

Visit vastmanland hjalmarekanal boroppning
Visit vastmanland hjalmare kanal kungsfiskare

Ett fascinerande vardagsdrama där det sjuder av aktiviteter. Kanalen erbjuder unika upplevelser och aktiviteter för både båtentusiaster och besökare.

Spän­nande cyk­la på skogsvägar

Cykelfär­den gick på den körväg som går vid kanalen, och det var en mäk­tig känsla att tram­pa i den pampi­ga allén av ekar längs kanalen. Efter bara några minut­er passer­ade vi de två slus­sar­na vid Säby, där det finns ett litet bad med brygga. 

Någon kilo­me­ter senare kom vi till Hjäl­mare doc­ka, där det finns tre slus­sar och två caféer. Ett av dem är spe­cialis­er­ade på lokal­pro­duc­er­ad glass – den smakade lju­vligt! Efter­som solen nu tit­tat fram bakom mol­nen gjorde vi en liten avstickare för ett dopp vid Kvarn­sjöns mysi­ga bad­plats några hun­dra meter söder om Hjäl­mare docka. 

Visit vastmanland kvarnsjon badplats
Visit vastmanland cafe kvarnfallet bakelse kaffe

Liten sandstrand med brygga och ett stort gräsområde. Badet ligger i anslutning till Hjälmare kanal med sina vackra slussar, och i närheten finns Café kvarnfallet.

Stärk­ta av badet vän­tade nu en bits spän­nande cyk­ling i rätt orörd vild­mark på fina skogsvä­gar. Här i sko­gen var sträck­nin­gen lite tuf­fare och mer kuper­ad, och chansen är stor att se vil­da djur. Vi såg dock inget vil­dare än ett par harar, trots att nyfiken­heten fick oss att kli­va av cyk­lar­na för ett stopp vid Vägge­häl­lar, där vi följde en van­dringsled upp till Arbo­gas högs­ta punkt Finnhäll.

Depåstopp på Kungsudden

Efter utsik­tsstop­pet var det dags att sät­ta sig i sadeln igen för att fort­sät­ta fär­den mot Kungsör. Den gick genom Lil­la Lida och Hogs­ta by, innan vi kom fram till Kung­sud­den vid Mälarens strand. Kung­sud­dens kungs­gård grun­dades av Gus­tav Vasa på 1500-talet och är idag ett omty­ckt besöksmål. Här njöt vi av en lång paus i vack­er his­torisk miljö och en god lunch. Vi slog även till på dagens andra prom­e­nad, uppåt även den­na gång, nu på den vack­ra Jägaråsen som bjöd på milsvid utsikt över Mälaren. 

Efter lunch­stop­pet i Kungsör cyk­lade vi vidare längs den mark­er­ade Mälardal­sle­den. Vi passer­ade strax Kungs Barkarö, som är ett fascinerande gam­malt kul­tur­land­skap. De gro­va ekar­na har flera hun­dra år på nacken. 

Visit vastmanland kungsudden kungsorsleden
Visit vastmanland cykla arboga kungsor rundelborg

Efterlängtat lunchstopp på Kungsudden. Strålande utsikt från Rundelborg

Pro­vianter­ing hos Ljungs Goa

Nu bör­jade vi bli sugna på en paus igen. Vi tram­pade på till Uknö och Ljungs Goa, ett charmigt café med gårds­bu­tik och lop­pis, där vi fick chans att sma­ka fan­tastiska pra­lin­er och kunde pro­viantera lokala råvaror till kväl­lens middag. 

Genom Val­skog var det lättcyk­lat med fin cykelvän­lig asfalt. Här kor­sade vi den pil­gim­sled som går mel­lan kyrko­r­na i Arbo­ga och Köping. Törstig? Gör som oss, ta ett stopp vid S:t Olofs källa. 


Visit vastmanland cykla arboga kungsor ljungsgoa fika
Visit vastmanland cykla arboga kungsor ljungsgoa praliner

Trevligt café och gårdsbutik hos Ljungs Goa.

Vägen fort­sat­te att slin­gra sig fram genom ett öppet jord­bruk­sland­skap, och vi passer­ade både större och min­dre går­dar på väg upp mot Viby. Här kunde man byta ut cykeln mot tur­rid­ning på island­shäst, men det får bli en annan dag. 

Kvällen när­made sig och vi tram­pade där­för söderut till­ba­ka till Arbo­ga. Snart såg vi siluet­ten av staden dyka upp fram­för oss och vi kunde kon­stat­era att vi var tröt­ta men myck­et nöj­da. Väs­tra Mälardalen hade bju­dit oss på en härlig cykeldag, med både bad, natu­rup­plevelser och rik­tigt gott att äta!

Visit vastmanland cykla arboga kungsor arboga vid an

Tillbaka i charmiga Arboga igen!

Hyr en cykel

Du kan hyra cykel på:

  • Arbo­ga turistbyrå
  • Köpings sta­tion­skiosk vid järnvägsstationen
  • Ekud­dens camp­ing, Kungsör
Visit vastmanland cykla arboga kungsor hyr cykel

Ingen egen cykel? Inga problem!

Relaterade besöksmål