Visitvastmanland steam hotel toppbild artikel Visitvastmanland steam hotel toppbild artikel

Vi checkar in på Steam Hotel

Lyx avslappning och nöjen Vi checkar in på Steam Hotel

Extra allt. Så kanske ett besök på Steam Hotel i Västerås enklast kan sam­man­fat­tas. Läget, miljöer­na, mat­en och aktiviteter­na — här finns mängder att uppl­e­va och allt är i topp­klass. Den som bor här en gång kom­mer gär­na tillbaka.

Visitvastmanland steam hotel bild2 artikel

Hotellets lounge - Lystern från sammetsfåtöljerna, den stora kristallkronan och de stora blomsterarrangemangen agerar som motpol till den råa industriella arkitekturen.

Det över hun­dra år gam­la ångkraftver­ket i Västerås, en vack­er gam­mal tegel­byg­gnad vid Mälaren, har på senare år för­vand­lats till ett extra­ordinärt hotell. Här finns 263 hotell­rum i skön indus­triro­man­tisk stil, mysig pool club med härlig sjöut­sikt, spän­nande restau­ranger, flera bar­er och allt från bio till bil­jard att roa sig med. Hotel­let har bliv­it en des­ti­na­tion dit gäster gär­na åter­vän­der både en och två gånger. 

– Vi erb­jud­er en unik upplevelse. Det finns såk­lart mån­ga hotell som kan lev­er­erar en trerät­tersmid­dag, ett besök i ett spa och en över­nat­tning med frukost. Men en byg­gnad och des­ti­na­tion som Steam Hotel hit­tar du inte någon annanstans, säger Philip Björ­ck, mark­nad­schef på Steam Hotel.

Visitvastmanland philip bjork steam hotell

Marknadschef - Philip Björck, Steam Hotel

Efter ett dygn på Steam Hotel säger de fles­ta av våra gäster att de inte hann med allt , utan vill kom­ma tillbaka.

Boka ett full­matat paket

Vad fyller man då bäst sin Steam-upplevelse med? Sov­mor­gon i fluffi­ga sän­gar, långsam­ma frukostar med utsikt över Mälaren och skönt häng i hotel­lets pool club med eldrelax och utomhus­pool på 7:e vånin­gen är självk­lara alter­na­tiv. God mat och läck­ra cock­tails hör ock­så till. Dessu­tom finns här aktiviteter som pingis, shuf­fle­board och karaōke, och skulle det inte vara nog att göra så är hotel­let granne med action­badet Kokpunkten.


Visitvastmanland steam hotel artikel bild3
Visit vastmanland steam hotel artikel bild4

En Pool Club i absolut världsklass hittar du på den sjunde våningen av spektakulära The Steam Hotel alla hotellrummen är unika, fullt med industriromans, tegelväggar och järnbalkar som möter mjuka textiler och historia

– Till min opti­mala Steam-upplevelse skulle jag boka vårt paket The View, men efter­som jag älskar att bör­ja tidigt skulle jag tju­vs­tar­ta med en brunch innan för­drinken och pool-cluben. Innan mid­da­gen serveras tyck­er jag att man ska pas­sa på att spela shuf­fle­board eller flip­per, själv hade jag kanske ham­nat vid pingis­bor­det. Sedan blir det omakasemid­dag på vån­ing 18, flera rät­ter i asi­atisk stil med utsikt över Mälaren. Det är helt magiskt. Och den något uni­ka asi­atiska à la carte frukosten dan efter är kanske roli­gaste på hela resan, säger Philip Björck.

– Det fina med det här är att man gjort gan­s­ka myck­et men inte allt, så man är varmt välkom­men till­ba­ka! Efter ett dygn på Steam Hotel säger de fles­ta av våra gäster att de inte hann med allt, utan vill kom­ma till­ba­ka för att gå på bio, sjun­ga karaōke eller kanske slå i golfloungen.

Visitvastmanland steamhotel artikel bild5
Visitvastmanland steamhotel artikel bild6

Den perfekta pausen från vardagen? På Steam Hotel kan du kombinera lyx och avslappning med action och nöje.

Visitvastmanland steamhotel artikel bild8
Visitvastmanland steamhotel artikel bild9

En utsikt över Mälaren som får dig att tappa andan och som väcker alla sinnen till liv.

Hän­der myck­et hela tiden

Philip Björ­ck och hans kol­le­gor arbe­tar hela tiden med nya idéer för att loc­ka besökare, allt från events med blom­sterbind­ning och cham­pagne till oli­ka for­mer av musik och under­håll­ning. De tar även emot en hel del möten i hotel­lets kon­fer­en­srum. Att de här om året tog över action­badet Kokpunk­ten har öpp­nat ännu fler möjligheter. 

– Vi är i ständig utveck­ling och gör hela tiden sak­er för att vara en plats som våra gäster vill besö­ka igen. Framåt kom­mer vi till exem­pel att sat­sa ännu mer på under­håll­ning, vi tit­tar på att ytterli­gare utveck­la vår pool club och under­sök­er även möj­ligheter­na att byg­ga ute­server­ing, säger Philip Björck.

Visitvastmanland steamhotel artikel bild5

Svindlande motocross-uppvisning precis utanför Steam Hotels entré med livemusik, foodtrucks, barområde och härlig stämning.

Visitvastmanland steamhotel artikel bild7

Huset är fullt av spännande, roliga, oväntade och busiga aktiviteter.

UPPLEVELSERVÄRLDSKLASS!

Steam Hotel är ett ångkraftverk från 1917. Med 18 våningar och 263 rum, restau­ranger på både entré­plan och högst upp med his­nande utsikt, flera bar­er, kon­fer­enslokaler, Pool Club i värld­sklass, gym och granne med Sveriges enda action­bad.

Mer om Steam Hotel


Relaterade besöksmål