Visitvastmanland plaza rooftop hotel toppbild Visitvastmanland plaza rooftop hotel toppbild

Underbara upplevelser och unika boenden

Under ytan eller utan el. Naturnära eller citypuls Underbara upplevelser och unika boenden

Under ytan eller utan el. Naturnära eller city­puls. Vid sidan av Steam Hotel finns mån­ga uni­ka över­nat­tningsmöj­ligheter i Väst­man­land. Följ med oss på en run­dresa till några rik­ti­ga guldkorn.

Visitvastmanland hotell utterinn artikel toppbild

Utter Inn är ett undervattenshotell som ligger mitt ute i Västeråsfjärden ca 1 km från fastlandet.

Vi star­tar vår resa i Västerås, som föru­tom pampi­ga hotell ock­så erb­jud­er en del udda över­nat­tningar. Eller vad sägs om Hotell Utter Inn, en röd liten stu­ga på Mälaren och något så ovan­ligt som ett under­vat­ten­shotell? Här kan du bada och sola på dagen och när det är dags att sova klät­trar du tre meter ner under vat­teny­tan till ett rum med panora­mafön­ster i alla väder­streck. Som ett akvar­i­um där det är du som tit­tar ut på fiskarna!

Visitvastmanland kolstahagar artikel
Visitvastmanland kloten glamping artikel

Kölsta Hagar och Kloten Nature Resort

Lockas du av tanken på stjärn­klar natthim­mel är glamp­ing förstås ett bra alter­na­tiv. På Köl­s­ta hagar & glamp­ing utan­för Köping har du utsikt över fält och skog­ar och sånär som på fågel­sån­gen och några bräkande får är tyst­naden total. Kop­pla av, promen­era i sko­gen, tit­ta på djuren och känn lugnet! I år finns här en ny naturnära relax­avdel­ning med bas­tu och bad­tun­na. Ytterli­gare ett fint glampin­gal­ter­na­tiv långt från storstadsstressen är Kloten Nature Resort i Mal­ings­bo-Kloten natur­reser­vat. Helpen­sion vid sjökan­ten med vild­marken allde­les utan­för tält­duken är en under­bart avkop­p­lande upplevelse.

Visitvastmanland agard artikel bild1

I och runt Arboga finns möjlighet att hyra unika stugor och rum mitt i stan vid vackra Arboga ån.

Vi fort­sät­ter vår run­dresa med att tit­ta till några av de mysi­ga B&B som finns runt om i Väst­man­land. Vi kan till exem­pel tip­sa om att chec­ka in på egen ågård i Arbo­ga, med lum­mig trädgård och under­bar utsikt över Arbo­gaån. En hel del charm hit­tar du ock­så på Bärs­ta gård B&B i Hall­sta­ham­mar. Var­för inte tes­ta att bo i bagarstu­gan? Hit kan du till och med ta med dig hästen, efter­som det inte bara är Bed and Break­fast, utan även Bed and Box!

Visitvastmanland asbyhotel artikel

Åsby Hotell ligger mellan Kolbäckåns forsar och Strömsholms kanal.

För den som är sug­en på både avkop­pling och upplevelser är Åsby Hotel i Hall­sta­ham­mar ett bra resmål. De har en ny, fin spaavdel­ning och hotel­let lig­ger dessu­tom i den vack­ra miljön vid Strömsholms Kanal och Skantzsjön. Här kan strosa omkring i det idyl­liska Skantzenom­rådet, du kan pro­va flug­fiske och både padd­la och spela padel. Hotel­lets padel­banor vid Skantzsjön är några av Väst­man­lands vackraste.

Visitvastmanland kolarbyn artikel

Vi avs­lu­tar resan med ett unikt tips från Bergslagsskog­a­r­na: en van­dring från koja till slott. Upplevelsen star­tar i Kolar­byn Eco Lodge utan­för Skinnskat­te­berg. Här finns ingen elek­tricitet, inga duschar, ja ingen materiell lyx alls. I stäl­let är möj­ligheter­na oändli­ga till uppfriskande skogsprom­e­nad­er, svalka­nde bad och avkop­pling. Efter ett månskens­dopp under stjärnor­na vän­tar en god natts sömn i en mysig kolarkoja. 


Visitvastmanland farnaherrgard artikel

Färna Herrgård & Spa ligger djupt inbäddad i den trolska bergslagsskogen, en dryg mil från Skinnskatteberg.

Näs­ta mor­gon är det dags ge sig ut på van­dring i den storslagna bergslagsna­turen. Efter en dryg mil på en mark­er­ad led är du framme vid Fär­na Her­rgård & spa. Här vän­tar en helt annan typ av upplevelse! Låt dig väl sma­ka av pris­belön­ta mat­en som lagas med fan­tastiska råvaror från Fär­nas trädgård och de lokala bön­der­na, njut av en avkop­p­lande spavis­telse med skö­na behan­dlin­gar, ta del av his­toriska miljöer eller följ med på aktiviteter som fiske och bäversafari.

Kon­trasten mel­lan skog och her­rgård­sliv får sät­ta punkt för vår run­dresa. Har du hit­tat någon favorit? Varmt välkom­men att chec­ka in i Västmanland!

Underbara upplevelser och unika boenden

Relaterade besöksmål