Visit vastmanland biloteknik mercedes besokare Visit vastmanland biloteknik mercedes besokare

Racerlegenden som kom in från skroten.

Historien om Mercedes-Benz SSK Racerlegenden som kom in från skroten.

En Mer­cedes-Benz SSK från 1929 är Bil- och Teknikmuseet i Köpings verk­li­ga dyr­grip. Kon­struer­ad av Fer­di­nand Porsche var den sin tids mest framgångsri­ka tävlings­bil. Inte fler än 35 bilar byg­gdes, och idag finns färre än tio av dem kvar.

Den vita skön­heten i Köping ägdes från bör­jan av Karl Ebb, en fin­länd­sk slips­fab­rikör som fak­tiskt hade tävlat på 3000 meter hin­der vid OS i Paris 1924. Karl och bilen hade en framgångsrik tävlingskar­riär till­sam­mans, innan den såldes till en fin­sk stor­bonde. Oly­ck­ligtvis tyck­te bon­dens fru att bilen var allde­les för snabb för mak­en hennes, så hon lät inte hon­om köra den. I stäl­let stod bilen park­er­ad i ett garage utan­för Hels­ing­fors, innan den kom till Sverige vid tiden för andra värld­skriget. Här fanns bilen ett tag så långt nor­rut som i Malm­ber­get, innan den i slutet av 50-talet såg ut att slu­ta sina dagar på en bil­skrot i Gävle.

Visit vastmanland biloteknik motor toppbild

Klenod med spännande historia. En Mercedes- Benz SSK från 1929 är Bil och Teknikmuseets verkliga dyrgrip.

Lyck­lig vändning

Det som kunde ha bliv­it ett sor­g­ligt slut för vår Mer­cedes-Benz SSK tog i stäl­let en lyck­lig vänd­ning, när en bekant till Bertil Lind­blad, en bilen­tu­si­ast från Köping, råkade promen­era för­bi skroten. Han fick syn på bilen och ringde genast till Bertil. Man hit­tar inte en SSK på skroten”, blev Bertils svar. Nåja, Bertil blev i var­je fall till­räck­ligt nyfiken för att åka till Gävle och under­sö­ka sak­en. Och visst var det en Mer­cedes-Benz SSK. Vår vita pär­la var i risigt skick, men för 1500 kro­nor blev den Bertils, och han ägnade sedan 20 år åt att ren­overa dyr­gripen. Tack vare rit­ningar från Stuttgart och ett top­plock som en SSK i Mer­cedesmuseet fick släp­pa till lyck­ades han åter­stäl­la bilen i dess for­na glans.

Han ägnade sedan 20 år åt att ren­overa dyr­gripen. Tack vare rit­ningar från Stuttgart och ett top­plock som en SSK i Mer­cedes-museet fick släp­pa till lyck­ades han åter­stäl­la bilen i dess for­na glans”
Visit vastmanland biloteknik bugatti front

Idag är den här skönheten förmodligen Sveriges dyraste bil

Visit vastmanland biloteknik bugatti vit

Motor har imponerande 250 hästkrafter och en toppfart på över 200km i timmen

Idag är den här Mer­cedes-Benz SSK san­no­likt Sveriges dyraste bil. Den funkar allde­les utmärkt att köra, med en topp­fart runt 200 km i tim­men. En svin­d­lande hastighet, inte minst med tanke på att bilen varken har tak, säk­er­hets­bäl­ten eller krock­kud­dar. Tryg­gare då att beun­dra bilen på museum!

Visit vastmanland biloteknik bugatti race karl ebb 1933

Se Mercedes - Benz SSK in action när Bil och Teknikmuseet visar en film från Sveriges Vinter Grand Prix 1933. Till Rämmen, strax söder om Borlänge, kom 100.000 åskådare för att se dåtidens fartfantomer göra upp på snö och is. En av tävlingens snabbaste deltagare var Karl Ebb i Mercedes- bENZ SSK. På tävlingens sjunde varv körde dock Ebb av banan i en kurva som än idag kallas för Ebb-kurvan.

Relaterade besöksmål