Visit vastmanland ebba brahes lusthus toppbild Visit vastmanland ebba brahes lusthus toppbild

Ebba Brahes lusthus

Ebba Brahes lusthus

Ebba Brahes lusthus

Ebba Brahes lusthus ligger på bergsmansgården Bockhammar i Skinnskattebergs kommun i Västmanland. Det är ett litet ljust rosa lusthus på en holme i bruksdammen. De åttkantiga byggnaden har karnissvängd takhuv, klädd med spånstickor.

Bockhammar bruk anlades 1607. Tre hammare och fem härdar fanns, och under en kort tid från 1640, även en hytta. Driften lades ned på 1880-talet. Dessförinnan hade bruket år 1770 införlivats med Färna Bruk. En mangårdbyggnad från 1817 och "Ebba Brahes lusthus" finns idag kvar av bruket. Lusthuset är byggt 1636 och därmed Sveriges äldsta bevarade lusthus. Ebba Brahe ägde vid denna tid flera västmanländska gårdar, däribland Bockhammar.

Bockhammar bruks äldre historia är förknippad med Konung Gustav II Adolfs och Ebba Brahes kärlekshistoria. Legenden berättar att Gustav II Adolf och Ebba Brahe älskade varandra men trots att hon tillhörde en av landets förnämsta familjer, dög hon inte i den högfärdiga kungamodern Christinas ögon. De älskande fick avstå från varandra och Ebba Brahe giftes bort med riksmarskalken Jacob de la Gardi.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål