pappa och son fiskar vid Sörnqvarn i Hallstahammar pappa och son fiskar vid Sörnqvarn i Hallstahammar

Sörqvarnforsens Sportfiske

Sportfiskeområde för flugfiske i strömmande vatten Sörqvarnforsens Sportfiske

Sörqvarnforsens Sportfiske

Sportfiskeområdet är beläget i Hallstahammar som ligger i Västmanlands län. Området består av en ca 2,6 kilometer lång del av den ursprungliga och naturliga sträckan av Kolbäcksån.


Terrängen
Sportfiskeområdet ligger i ett kulturhistoriskt intressant område med gamla smedjor, kraftverk, dammar, museum och även ruiner från 1600-talet
Fiskesträckan består av tre storsteniga och vackra forsar, Trångforsen, Norrkvarnforsen och Sörkvarnforsen samt av några spegeldammar, Bruksdammen, Bultdammen och Norrkvarnsdammen. Terrängen som fisket bedrivs i är äventyrlig och på vissa ställen krävande med branta stränder, stora stenar och en frodig grönska som välver in forsarna och dammarna. Forsarna inbjuder till ett dramatiskt och spännande flugfiske i en vacker natur. Sörkvarnforsens naturreservatet har ett rikt växt- och fågelliv och har man tur kan man bla. få se kungsfiskare, häger och bäver i området.

Fisket
I forsarna sätts det kontinuerligt ut öring och regnbåge. Just öringen verkar trivas extra bra i det syrerika vattnet eftersom tidigare utsättningar har lyckats reproducerat sig i forsarna.

Utrustning
I området är det endast tillåtet med att flugfiska med flytlina. Lämplig flugfiskeutrustning är i klass 5-6 och en inte alltför tunn tafs. Eftersom man kan “gå i” stor fisk är det bra att inte ha för klen utrustning när det bär av i de svårvadade forsarna. Vadare kan också vara bra att ha eftersom det ibland kan behövas gå i vattnet för att ta sig över eller för att komma åt och på ett bra sätt fiska av fiskens ståndplatser. Bra flugor i området är klassiska nymfer som haröra med eller utan guldskalle, princenymf och husmask eller nattsländelarvimitationer i brunt eller grönt. Torrflugefiske i strömkanterna med tex. streaking caddis fungerar också bra. Eftersom det finns regnbåge i forsarna är det aldrig fel att prova en streamers eller gärna någon liten muddler i svart eller grönt.

Nybörjare
För nybörjare finns det utrustning att hyra och möjlighet att få hjälp när det gäller kast- och fisketeknik, flugval m.m.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål