Visit vastmanland sala shoppingstaden artikel topp Visit vastmanland sala shoppingstaden artikel topp

Häng med till Sala!

Häng med till Sala!

Shop­ping, skön­het och schyssta smak­er stod på schemat när Emelie och Cathrine en solig som­mardag tog tåget till Sala.

Sala är den per­fek­ta des­ti­na­tio­nen för en kul week­end med vänin­nor­na, med mor­mor eller med mak­en. I den mysi­ga smås­taden finns mån­ga roli­ga butik­er och hit reser man gär­na för en helg av shop­ping och roli­ga utfly­k­ter. Emelie och Cathrine bestämde sig för att tes­ta Sala för en tje­jhelg, långt från plugg och jobb. En solig lördags­för­mid­dag rul­lade deras tåg in på Sala station.

Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg tagstation sala
Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg selfie

Emelie och Cathrine anländer till Sala för en tjejhelg

Förs­ta stop­pet blev på ett B&B tvärs över gatan för att läm­na in väsko­r­na och plan­era dagens även­tyr. Kläder och kaffe skulle självk­lart hin­nas med, och mat­lagn­ingsin­tresser­ade Catrine var ute efter ny inspiration. 

Visit vastmanland Sala Shopping planerar

Sala-kartan i högsta hugg

Per­son­lig ser­vice ingår

Shop­pin­grun­dan star­tar med en kort prom­e­nad in till cen­trum, där gågatan kan­tas av låga hus i oli­ka pastellfärg­er och som­mar­blom­mor prunk­ar i sto­ra urnor. Det är verk­li­gen en idyl­lisk syn. Torghan­deln är redan i full gång och folk strosar runt för att hand­la blom­mor, frukt och grönt. I Sala finns både en gal­le­ria med mån­ga av de etabler­ade ked­jor­na och små butik­er som stick­er ut med unikt sor­ti­ment och per­son­lig ser­vice. Tje­jer­na bör­jar dagen med att ploc­ka fram sina inre bohe­mer när de shop­par färgstar­ka kläder och snyg­ga acces­soar­er på Annzo design.

Det är mån­ga som kom­mer hit från städer­na runt omkring. Här gör vi de fles­ta flick­or gla­da, oavsett ålder, stor­lek och smak!” (Ann, Annzo design)
Visit vastmanland Sala Centrum Ann Annzo design

Ann på Annzo design visar snygga kläder och snygga accessoarer för tjejerna.

Visit vastmanland Annzo design
Visit vastmanland annzo design armband

Annzo design är en mycket populär modebutik i Sala

Tvärs över gatan tit­tar de sedan in på Sil­ver­stadens delikatess­er för att botanis­era bland ostar och chark, oljor och god chok­lad. Här bjuds både på smakprov av krämi­ga ostar och myck­et inspiration.

I vår butik hit­tar du allt vad en pick­nick behöver. Den är som en liten godis­påse med allt smått och gott!” (Lot­ta, Sil­ver­stadens delikatesser)
Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg silverstadens delikatesser
Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg silverstadens delikatesser2

Inne på Silverstadens delikatesser hittar man bl a lokalt producerade ostar, skinkor, korvar i lösvikt. Marmelad, knäckebröd, kaffe, teer, kryddor och honung

En stunds avkoppling

Sala är en liten stad men utbudet är stort. Att stan inte är större gör besöket bekvämt, och när hungern sät­ter in är det inte mån­ga steg från delikatess­bu­tiken till Johanssons café, klas­siskt Salafik som dri­vs i tred­je gen­er­a­tio­nen. Här smakar kaf­fet gott och Emelie provar räk­baguet­ten som ingen hemvän­dande Sal­abo på besök sägs missa.

Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg shopping gata

På väg genom shopping gata till Johanssons Café.

Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg johanssons cafe2
Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg johanssons cafe3

Hos Johanssons Café har du mängder av goda bakverk att välja mellan. De har även smörgåsar och lättluncher inte undra på att det är en av stans populäraste cafeer.

Fyll­da av ny ener­gi fort­sät­ter shop­pin­grun­dan. Jeans provas och skor shop­pas. På bokhan­deln blir det en trave pock­et­böck­er. Tje­jer­na hit­tar både snyg­ga väskor och roli­ga smy­ck­en som de inte sett tidigare. 

Visit vastmanland Sala Centrum skyltfonster
Visit vastmanland Sala Centrum provar glasogon

Trevlig personal i finns i butikerna, restaurangerna och caféer som ger en fantastisk service.

På Salong Struk­tur är det dags att unna sig en stunds avkop­pling. Här kan man både fär­ga bryn och få fransar­na fix­ade, och få snyg­ga lockar i håret inför kvällen. I den häfti­ga salon­gen hit­tar Emelie och Catrine dessu­tom både kläder och inred­nings­de­tal­jer, så det blir ytterli­gare ett par kas­sar att bära med sig.

I Sala är vi måna om våra kun­der. Här får alla får per­son­lig ser­vice.” (Anna Ovsian­nikov, Salong Struktur)
Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg Anna Ovsiannikov Salong Struktur

Anna Ovsian­nikov, Salong Struktur- betjänar kund

Visit vastmanland shopping sala ogonbryn
Vsit vastmanland Sala Shopping Bilberg har

Passar på med lite skönhetsvård.

Visit vastmanland Sala Shopping struktur
Visit vastmanland shopping sala struktur kassar

Salong Struktur är omåttligt populär och du hittar det mesta i butiken. Här finner man mode, inredning, skönhet, kosmetik ,hudvård, massage, naglar, fransar, tatuering och inom kort även medicinsk fotvård.

Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg mode struktur2

Struktur har ett brett utbud av modekläderkläder för alla åldrar och personlig service av högklass.

Skål för en bra dag

Shop­pinglörda­gen bör­jar lida mot sitt slut, och dagen avs­lu­tas i oasen Sala stadspark. En solig lördag vim­lar här av män­niskor som flaner­ar runt dammar­na och den sto­ra lek­parken är full av barn­famil­jer. Emelie och Cathrine sik­tar in sig på Höga Grad­er, där de slår sig ner i solen med alla shop­pingkas­sar. Här avn­juter de napoli­tan­s­ka god­sak­er av högs­ta klass och skålar i bubbel för en rolig dag.

Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg restaurang2
Visit vastmanland Sala Shopping Bilberg restaurang1

Höga grader är väl värt ett besök. Pizzorna är obeskrivligt goda och servicen är tipptopp tycker Emelie och Cathrine.

När kvällen går mot sitt slut åter­vän­der tje­jer­na dit dagen bör­jade. På Sveahusets B&B vän­tar en god natts sömn efter en rik­tigt lyck­ad dag. Incheckning/​utcheckning av nyck­lar sker på Ång­bageri­et bred­vid och där fick tje­jer­na med sig lite bröd att ta med sig hem.

Till Sala kom­mer Emelie och Cathrine garan­ter­at tillbaka!


Visit vastymanland Sala Shopping Bilberg angbageriet

Relaterade besöksmål