Visit vastmanland anns ost en liten butik Visit vastmanland anns ost en liten butik

Allt om ost i liten butik

Anns Ost Allt om ost i liten butik

Små spe­cial­bu­tik­er är som rik­ti­ga smul­tron­ställen. På Anns ost i Arbo­ga möter Eva Dahlén sina kun­der med ett leende, och en rejäl smak­bit ost.

I ett gam­malt blått trähus mitt i Arbo­gas medelti­da stad­skär­na finns Anns ost. Dör­rk­lock­an plin­gar välkom­nande när man kliv­er in i den lil­la affären som bjud­er på en lika omis­skännlig som lockande doft av lagrad ost. Bakom ost­disken, som till bred­den är fylld med ostar i all dess for­mer och i över­raskande färg­er, står Eva Dahlén. För snart sex år sedan tog hon över verk­samheten när Ann Lind­ström, som gett namn till butiken, gick i pension. 

– Det är ett jät­teroligt jobb! Jag brukar geniförk­lara Ann som kom på idén att star­ta en ost­bu­tik i lil­la Arbo­ga. Hon ska­pade ett fan­tastiskt gott ryk­te som det gäller att jag för­val­tar, säger Eva.

Visit vastmanland anns ost eva dahlen disk

På Anns ost finns över hundra olika sorters ost. Och sortimentet förändras allt eftersom, ofta efter kundernas önskemål och förslag: ”Någonting nytt måste man ha att erbjuda. Det är jättebra att mina kunder både tipsar om och frågar efter olika ostar”, säger Eva Dahlén.

Något som jag tyck­er är roligt är att alla ålder­s­grup­per kom­mer hit. På Anns ost hand­lar alla, från ung­do­mar till väldigt gam­la personer.”

Stort sor­ti­ment

Och nog för­val­tar Eva det goda ryk­tet väl. Anns ost är en älskad Arbo­gabu­tik som lockar både stam­mis­ar och förstagångs­besökare, och såväl ost­proffs som nybörjare.

– Något som jag tyck­er är roligt är att alla ålder­s­grup­per kom­mer hit. På Anns ost hand­lar alla, från ung­do­mar till väldigt gam­la personer.

Sor­ti­mentet på Anns ost är imponerande. Eva lockar med över hun­dra oli­ka sorters ost. Det är hår­dostar, kit­tostar och desser­tostar, och det är ostar med såväl blå- som vit­mögel och oli­ka spän­nande smaksättningar. 

Till de abso­lu­ta storsäl­jar­na hör den schweiziska hår­dosten Gruyère och fran­s­ka desser­tosten Bril­lat Savarin. Här finns den lokala färskosten från Sör­fenns­ta i Kungsör, och den pastöris­er­ade vit­mögelosten Lin­néa från Jürss mejeri i Sörm­land, som är en av Evas per­son­li­ga favoriter. 

Vid anblick­en av alla ostar är det lätt att drab­bas av beslut­sångest. Men Eva bistår gär­na med förslag – och en smakbit.

– Det är ju lite av poän­gen med en liten butik, att man får provs­ma­ka. Det kan man inte göra om man hand­lar på nätet, och det är synd när fack­kun­skap försvin­ner, säger Eva.

Visit vastmanland anns ost marmeladser
Visit vastmanland anns ost ostdisk

Mer än ost

Även om butiken är liten till ytan så ryms här mer än ost. Här finns även kex och marme­lad­er som pas­sar fint till ost­brick­an, och du kan köpa både korv och godis, eller oljor i oli­ka smak­er, bal­sam­i­co, tryf­fel och tape­nade. Pre­sen­tko­r­gar­na och hel­gkassen med ett urval ostar är pop­ulära. Och bakom var­je pro­dukt som Eva köper in finns en med­veten tanke.

– Jag försök­er ha sånt som du inte hit­tar på Ica eller Coop.

Så som det ska vara i en unik butik. Stort sor­ti­ment, sakkun­skap och en smak­bit – allt det får du på Anns ost. Inte undra på att kun­der­na vallfär­dar hit.

Relaterade besöksmål