Vacker bild av St Nicoli Kyrka Vacker bild av St Nicoli Kyrka

S:t Nicolai kyrka

S:t Nicolai kyrka

S:t Nicolai kyrka

Redan på 1100-talet byggdes St:Nicolai kyrka då Arboga var en viktig plats för omlastning av malm från Bergslagen. Stadsrättigheter utfärdades på 1200-talet. Under 1400-talet var staden en av landets viktigaste med plats för många kyrkliga och politiska avgöranden, bland annat riksmötet 1435, Sveriges först hållna riksdag.

Sankt Nicolai kyrka med omgivande kyrkogård ligger i norra utkanten av Arboga stadskärna. Den i huvudsak medeltida kyrkobyggnaden har ett treskeppigt långhus med koppartäckt sadeltak, samt i öster ett polygonformigt kor. I väster ansluter ett torn med pyramidformig huv. Fasadmurarna och utstickande strävpelare består mest av gråsten. Det nuvarande mittskeppet är förmodligen kyrkans äldsta del. Flera av utsmyckningarna i kyrkan är från medeltiden bland annat dopfunten och en träskulptur.

Altarskåpet är tillverkat i Tyskland på 1500-talet och har luckor som kan stängas. Ett vackert målat korskrank från 1600-talet finns bevarat i sidoskeppets kapell. Läktarorgel från 1862 av E A Setterqvist. Kororgel från 1970 gjord av Marcusen och son i Danmark.

Besöksmål i närheten

Relaterade besöksmål