Visit vastmanland timo kanerva hedstrommen toppbild Visit vastmanland timo kanerva hedstrommen toppbild

Ett flugfiske äventyr i Västmanland

Timo Kanerva Ett flugfiske äventyr i Västmanland

Timo Kan­er­va tar oss, till­sam­mans med sina vän­ner, med på fiske­tur­er till sina hem­ma­vat­ten i Bergslagen.

Hed­ström­men vid Bern­sham­mar är ett spän­nande och intimt vat­ten, som rin­ner fram i en vild ravin med sand­ni­por, sten­block och ned­fall­na träd. Möj­ligheten att kun­na åka på en dagstur eller kanske bara över kvällen är det som gör hem­ma­vat­tnet med dess närhet så värde­fullt. Timo älskar öring­fisket och smyger gär­na ensam längs ån en tidig morgon.


Jag älskar det­ta fiske och vid ån blir det ensam­ma stun­der med naturen som säll­skap, men även trevli­ga möten med fiskekamrater”

Relaterade besöksmål