Visitvastmanland vsk fotboll simon toppbild Visitvastmanland vsk fotboll simon toppbild

VSK Fotboll

Toppfotboll i Västerås VSK Fotboll

ALLSVENSK FOTBOLL I VÄSTERÅS.

Nu välkom­nas både trogna fans och ny pub­lik från hela lan­det till Hitachi Ener­gy are­na för att se elitfotboll.

Efter en stark säsong i Super­ettan för­ra året stod det klart att VSK Fot­boll spelar Allsven­skan 2024. Nu vän­tar 15 spän­nande hem­ma­match­er i Västerås för VSK-fans och till­res­ta supportrar.

– Det kom­mer att bli en utman­ing att spela i allsven­skan, men vi visade 2023 att vi är ett bra lag och vi har prester­at bra mot allsven­s­ka lag på försä­songen, så visst kan vi vara med och faj­tas, säger Kalle Karls­son, tränare VSK Fot­boll. När VSK Fot­boll säkrade det allsven­s­ka avance­manget i hös­tas var det inför full­sat­ta läk­tare: 6 611 åskå­dare innebar nytt pub­likreko­rd på Hitachi Ener­gy Are­na. Nu byg­gs både en ny läk­tare för bor­ta­sup­por­t­rar och en ny famil­jeläk­tare på den södra kort­si­dan. Chansen att nya reko­rd slås i år är stor.

Visitvastmanland kalle karlsson vsk

Kalle Karlsson, tränare VSK Fotboll. Bild från säsongen 2023

– Känslan är att det kom­mer bli mån­ga sto­ra match­er med myck­et pub­lik. Jag upplevde för­ra året att det bör­jade pratas fot­boll myck­et mer i Västerås och nu är mån­ga nyfik­na och tag­gade på att få uppl­e­va allsven­skan för förs­ta gån­gen på så mån­ga år, säger Kalle Karlsson.

Det här blir VSK Fot­bolls femte säsong i lan­dets högs­ta fot­bollsserie. När det senast begav sig blev det snabb sor­ti, men Kalle Karls­son hop­pas förstås att det bli annor­lun­da den här gången.

– Allsven­skan idag är något helt annat än när VSK senast var i allsven­skan. Den har vux­it sig större både pub­likt, medi­alt och ekonomiskt. Även nivån på spelet har stig­it. Vi i VSK Fot­boll har job­bat dag och natt för att ta klubben framåt och nu läng­tar spelare, ledare och alla andra involver­ade efter att få spela!

Match­pro­gram 2024

Kul att du ska gå på fotboll!

Här är tipsen för en ännu roli­gare dag i Västerås:

Djäkneber­get

Djäkneber­get har ända sedan 1800-talet var­it en pop­ulär sam­lingsplats för både västeråsare och tur­is­ter. Här finns både restau­rang och minigolf om du kom­mer i god tid före matchen, annars kan du ta en glass och läsa på alla märk­li­ga ste­nar medan du beun­drar utsik­ten över Västerås.

Visitvastmanland djakneberget

Mat till matchen

Ham­burg­eri­et

Rik­tigt bra bur­gare äter du på Ham­burg­eri­et i Kop­par-lun­den. Funkar fint både före och efter matchen. Tes­ta till exem­pel den lokala ham­burg­erkun­gen Eddies sig­natur­bur­gare med tryf­fel­mayo och pick­lad rödlök.

Visitvastmanland hamburgeriet

Efter matchen

Prison Island

Maxa nöjet och få ut mes­ta möjli­ga av din Västerås- vis­telse med ett besök på världens förs­ta Prison Is- land. Här får du uppl­e­va ett häftigt fän­gelseäven­tyr och lösa utmaningar i celler, el- ler så avs­lu­tar ni dagen med att utmana varan­dra i ett adren­a­l­in­pumpat laser­spel i den rök­fyll­da laserarenan.


Visitvastmanland prison island bild3

VSK Fotboll